Izložba Dragana Jelavića u Jedriličarskom klubu u Zadru


 
Dragan Jelavić je rođen 1965. godine u selu Ravča kod Vrgorca gdje završava osnovnu i srednju ekonomsku školu. Godine 1989. diplomira na studiju Likovnog odgoja i likovnih umjetnosti na Sveučilištu u Splitu. Od 1986. godine aktivnije se bavi slikarstvom. Iste godine ima i prvu samostalnu izložbu u splitskoj Cafe galeriji "Zlatna vrata". Od tada do danas izlagao je na više desetaka samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Bavi se i grafičkim dizajnom. Redovan je član HADLU u Zadru.

Akademija-Art