Izjava HKLD-a povodom uvođenja zdravstvenog odgoja u hrvatske škole

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) koje okuplja više od 2700 visokoobrazovanih zdravstvenih djelatnika s nemalim brojem sveučilišnih nastavnika zaposlenih u zdravstvu Republike Hrvatske prepoznaje potrebu i načelno podupire uvođenje zdravstvenog odgoja u školski program

 
Istovremeno izražava svoje neslaganje zbog medicinske i znanstvene neutemeljenosti te manipulacija sadržanih u predloženom nacionalnom kurikulumu zdravstvenog odgoja, koje je izradilo Povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje
HKLD smatra da je u izradi i provođenju kurikuluma zdravstvenog odgoja neophodno poštovati neprijeporne stručno-medicinske i znanstvene činjenice o razvitku ljudske osobe kao složenom međudjelovanju genetskog potencijala i okolišnih čimbenika, te neophodnosti usporednog fizičkog, mentalnog i emocionalnog razvitka i sazrijevanja. Sa žaljenjem konstatiramo da program zdravstvenog odgoja utemeljen na objavljenom kurikulumu navedeno ne poštuje u potpunosti. 

Kako bi svi relevantni čimbenici stekli dublji uvid u pozadinu rasprave oko zdravstvenog odgoja, potrebno je podsjetiti na neke javnozdravstvene činjenice. Hrvatska ima jednu od najnižih stopa maloljetničkih trudnoća u Europi, dob stupanja u spolne odnose je među najvišima u Europi, vrlo je niska učestalost HIV/AIDS infekcije, niska je učestalost spolno-prenosivih bolesti, a 12 % djece rođeno je izvan braka. 

U predloženom kurikulumu ne poštuju se okvir koji je postavljen relevantnim međunarodnim smjernicama u području spolnog odgoja, u kojima se navodi da je potrebno državnu edukaciju o spolnom odgoju staviti u lokalni civilizacijsko-svjetonazorski kontekst te u nju uključiti roditelje i vjerske zajednice. 

U modulu koji se bavi spolnim odgojem, spolnost je prikazana samo na tjelesnoj/tehničkoj razini, izvučena izvan cjeline ljudske osobnosti, koju čine jedinstvo tijela, osjećaja, intelekta, razuma, duhovnosti, odgovornosti, ljubavi i savjesti. Ako se već djeci programom daje uvid u različite oblike spolne orijentacije, potrebno je onda i iznijeti znanstvene činjenice o s njima povezanim zdravstvenim ishodima i rizicima. 

Uvođenjem ovog programa između ostalih ne poštuju se Opća deklaracija o ljudskim pravima UN-a, Konvencija o pravima djeteta, niti Članak 63. Ustava Republike Hrvatske prema kojem roditelji imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece. 

Dijelovi kurikuluma su sadržajno neujednačeni, iznose se medicinske neistine, a neki nastavni sadržaji umjesto na nepristranim stručnim i medicinskim spoznajama utemeljeni su na proizvoljnim pretpostavkama, odnosno ideološkoj podlozi stranoj kršćanskoj antropologiji. 

Glede literature, predloženi kurikulum zdravstvenog odgoja je u potpunosti neprimjeren: stručne literature je za većinu područja vrlo malo, a znanstvenih radova gotovo uopće nema. 

Za očekivati je da će provedba ovako zamišljenog modula „Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje“ dovesti do prerane seksualizacije djece s neizvjesnim ishodima u području reproduktivnog i mentalnog zdravlja te spolnih bolesti. To potvrđuju i iskustva nekih zemalja gdje se program slične vrste provodi već dulji niz godina. 

Na temelju svega navedenog, HKLD smatra da je predloženi kurikulum zdravstvenog odgoja stručno-medicinski manjkav, nedorečen i neprimjeren te ga treba revidirati uzimajući u obzir širu stručnu i društvenu demokratsku raspravu, koja je dosadašnjim pristupom nadležnih tijela i resornog ministra potpuno izostala. 

Za Hrvatsko katoličko liječničko društvo
Franjo Turalija, dr. med., predsjednik

Izvor: Hkld.hr