Imovinske kartice najmoćnijih hrvatskih sudaca. Neki imaju i svoj otok!

suci

Trideset sudaca Vrhovnog suda uz plaću prima i dodatne honorare

Suce Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji čine vrh piramide sudske vlasti u državi prema imovinskom stanju prikazanom u njihovim imovinskim karticama moglo bi se svrstati u viši srednji sloj u Hrvatskoj.

U pravilu su zajedno sa supružnicima vlasnici dvaju ili više stanova i poslovnih prostora na atraktivnim lokacijama te građevinskih i poljoprivrednih zemljišta. Među sucima Vrhovnog suda pronašli smo nekoliko sudaca vlasnika po pet i više nekretnina. Najčešći načini stjecanja prema onome što iskazuju u imovinskim karticama su obiteljsko nasljeđivanje i kupovina kreditima.

Mjesečne neto plaće sudaca Vrhovnog suda kreću se između 18.000 i 19.000 kuna, ovisno o stečenim godinama staža, s iznimkom predsjednika Vrhovnoga suda Branka Hrvatina čija je mjesečna neto plaća iznosi 22.104 kune. Suci Vrhovnoga suda Republike Hrvatske specifični su međutim po tome što su češće od sudaca na nižim sudovima, uz redovni sudački posao, angažirani i na honorarnim poslovima.

Uz sudački posao rade i kao predavači sudačkim, odvjetničkim ili javnobilježničkim pripravnicima te na pravnim fakultetima, članovi su komisije za pravosudne ispite pri Ministarstvu pravosuđa, angažirani su kao članovi posebnih tijela: Državnog sudbenog vijeća, Državnog izbornog povjerenstva i Komisije za uvjetni otpust, pišu prikaze iz sudske prakse i članke za stručne časopise.

Zahvaljujući dodatnim, izvansudskim angažmanima, uz sudačku plaću stječu i honorarne prihode koji u nekim slučajevima godišnje premašuju i 100.000 kuna. Analizom godišnjih prihoda sudaca Vrhovnog suda prikazanih u njihovim imovinskim karticama uočili smo, međutim, da je izvansudski, honorarni angažman sudaca toga suda vrlo neujednačen.

Dok jedni uz sudačku plaću godišnje zarade i više od 100.000 kuna honorara, drugi nemaju nikakvih honorarnih prihoda. Uvidom u imovinske kartice svih 40 sudaca Vrhovnog suda ustanovili smo da desetero sudaca toga suda u 2012. uz plaću nije ostvarilo nikakav dodatni honorar, tj. da su se bavili isključivo sudačkim poslom.

Nikakav honorarni prihod u 2012. nije imalo desetero Vrhovnog suda: Vesna Vrbetić, Lidija Grubić-Radaković i Branko Brkić, Lucija Ćimić, Gordana Matasić-Špoljarić, Jasenka Žabčić, Aleksandar Peruzović, Nenad Perin, Marina Paulić i Gordana Jalšovečki.

Umjereni izvansudski angažman na kojem su u 2012. uprihodovali do 30.000 kuna honorara 2012. je ostvarilo 14 sudaca Vrhovnoga suda.

Honorare između 30.000 i 60.000 kuna u 2012. ostvarilo je pet sudaca Vrhovnog suda:Renata Šantek, Zdenko Konjić, Katarina Buljan, Mirjana Magud, Viktorija Lovrić. Honorarni prihod između 60.000 i 100.000 kuna u 2012.godini ostvarilo je troje sudaca toga suda: Jasna Guštek, Branko Hrvatin i Ranko Marjan.Honorar iznad 100.000 kuna u prošloj je godini ostvarilo čak osam sudaca Vrhovnog suda: Jadranko Jug104.609 kuna, Đuro Sessa 114.415 kuna, Damir Kos 116.373, predsjednik građanskog odjela Vrhovnog suda Jakob Miletić 118.671 kunu, Marin Mrčela144.471, Andrija Eraković 162.396, Ana Garačić 170.203.

Rekorder u honorarnoj zaradi u 2012. je sudac Damir Kontrec koji je uz sudačku plaću u godini dana zaradio 209.601 kuna neto. (Izvor. Jutarnji.hr)