Imenovani predsjednici i članovi sanacijskih vijeća zdravstvenih ustanova

kbc zagreb rebro

kbc-zagreb-rebro

Priopćenje sa zatvorenog dijela 84. sjednice Vlade Republike Hrvatske

Što se tiče kadrovskih pitanja, imenovani su predsjednici i članovi sanacijskih vijeća zdravstvenih ustanova, te sanacijski upravitelji, sukladno odlukama o sanacijama zdravstvenih ustanova, s time da je predsjednik sanacijskog vijeća predstavnik Ministarstva zdravlja, a članovi su predstavnik Ministarstva financija i pojedine zdravstvene ustanove

Tako je Luka Vončina imenovan predsjednikom sanacijskog vijeća Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, Đurđa Hunjet i Boris Vukić članovima, a Dragan Korolija-Marinić sanacijskim upraviteljem. Ivana Šuman imenovana je predsjednicom sanacijskog vijeća Kliničke bolnice Merkur, Stipe Župan i Božidar Šebečić članovima, a Dinko Škegro sanacijskim upraviteljem. Predsjednikom sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek imenovan je Luka Vončina, članovima Krešimir Dragić i Vladimir Borzan, a Jozo Kristek je imenovan sanacijskim upraviteljem. Predsjednicom sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka imenovana je Ljubica Đukanović, članovima Niko Raič i Goran Palčevski, a sanacijski upravitelj je Herman Haller. Predsjednikom sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Split imenovan je Velibor Drakulić, članovi su Mladen Duliba i Veljko Rogošić, a sanacijski upravitelj je Darko Duplančić. Ivana Šuman imenovana je predsjednicom sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Andreja Milić i Dujo Kovačević članovima, a sanacijskom upraviteljicom imenovana je Vesna Šerić. Velibor Drakulić također je imenovan predsjednikom sanacijskog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Branka Grabovac i Hrvoje Vrčić imenovani su članovima, a sanacijski upravitelj je Zlatko Giljević. Naposljetku, Nevenka Brkić imenovana je predsjednicom, a Danka Mihaljević i Stjepan Višnjić članovima Klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Osman Kadić imenovan je sanacijskim upraviteljem.

Foto: Pixsell