Illyrica Antiqua 2 – međunarodni znanstveni skup u Šibeniku

Danilo-pozivnica

U Šibeniku se, od 12. do 15. rujna, održava međunarodni znanstveni skup Illyrica Antiqua II, organiziran u čast pokojnom hrvatskom akademiku Duji Rendiću-Miočeviću. U sklopu događanja, u Muzeju grada Šibenika, otvara se izložba ‘Danilo – šest desetljeća arheologije’ te predstavlja vodič ‘Arheološki vodič po Danilu’, autora Tonija Brajkovića, Željka Krnčevića i Emila Podruga.
Program

12. rujan

1. sesija – Duje Rendić-Miočević – baština i memorija (moderator: Branka Migotti)
– 14.30-15.00 Nenad Cambi (Split), Duje Rendić-Miočević i splitski Književni
– 15.00-15.20 Radoslav Katičić (Beč-Zagreb), Duje Rendić-Miočević i ilirska
– 15.20-15.40 Ivan Mirnik (Zagreb), Naš profesor Duje Rendić-Miočević
– 15.40-16.00 Kristina Džin (Pula), Doprinos akademika Duje Rendića-Miočevića istarskoj arheologiji
– 16.00-16.20 Tin Turković, Nikolina Maraković (Zagreb), Duje Rendić-Miočević i kronologija gradnje episkopalnog kompleksa u Saloni – trideset godina kasnije

2. sesija – Epigrafija, 1. dio (moderator: Manfred Hainzmann)
– 17.30-17.50 Marjeta šašel kos (ljubljana), The Statii of Risinium
– 17.50-18.10 Dino Demicheli (Zagreb), Identitet dalmatinskih peregrina u rimskoj vojsci na epigrafskim spomenicima izvan Dalmacije
– 18.10-18.30 Marco Hubert Campigotto (Venecija), Lumbardska psefizma: novo čitanje fragmenta N
– 18.30-18.50 Domagoj Tončinić (Zagreb), Milites legionum VII et XI in Dalmatia
– 18.50-19.10 Ivan Radman-Livaja (Zagreb), Peregrinska polionimija u Sisciji
– 19.10-19.30 diskusija

13. rujan

3. sesija – rano kršćanstvo i srednji vijek (moderator: Nenad Cambi)
– 9.00-9.20 Jakov Vučić (Zadar), Prozorski stupci i imposti ranokršćanskih crkava na prostoru Dalmacije
– 9.20-9.40 Exhlale Dobruna Salihu (Prishtina), Počeci i širenje kršćanstva u Dardaniji
– 9.40-10.00 Ivan Basić (Split), Dalmatiae, Dalmatiarum u jadranskoj historijskoj geografiji
– 10.00-10.20 Alexander Minchev (Varna), Neobično ranokršćansko mramorno raspelo: relikvijar iz jugoistočne Bugarske
– 10.20-10.40 Mirjana Sanader, Dino Demicheli (Zagreb), O ranokršćanskoj službi ostijarija u Dalmaciji uz objavu jednog natpisa iz Šuplje crkve u Solinu
– 10.40-10.55 diskusija

4. sesija – Riditina (moderator: Bruna Kuntić-Makvić)
– 11.10-11.30 Željko Krnčević, Toni Brajković, Emil Podrug (Šibenik), Historijat arheoloških istraživanja na Danilu
– 11.30-11.50 Aleksandra Faber (Zagreb), Urbani elementi u arhitekturi antičkog Ridera
– 11.50-12.00 Marin Zaninović (Zagreb), Zašto Rider?
– 12.00-12.20 Marija Buzov (Zagreb), Arheološka dokumentacija Danila pohranjena u Institutu za arheologiju – istraživanja akademika Duje Rendića-
– 12.20-12.40 Toni Brajković (Šibenik), Reljefni prikazi i motivi na riderskim nadgrobnim spomenicima
– 12.40-13.00 Maja Zeman (Zagreb), Rimski kompleks lokaliteta Stari Šematorij (Danilo) u kontekstu istraživanja rimske rezidencijalne arhitekture – pitanje funkcije
– 13.00-13.20 diskusija

5. sesija – ikonografija i duhovna kultura (moderator: Kristina Džin)
– 16.30-16.50 Sineva Kukoč (Zadar), Liburni: fragmenta symbolica
– 16.50-17.10 Ante Rendić-Miočević (Zagreb), Nekoliko neobjavljenih reljefnih prikaza Silvana iz delmatskog područja
– 17.10-17.30 Ljubica Perinić (Zagreb), Silvanovi atributi na spomeniku iz Trilja
– 17.30-17.50 Danijel Džino (Sydney), De gustibus non est disputandum: kipar Maximinus i njegovi portreti božice Dijane i djevojke Lupe iz Dalmatinske zagore
– 17.50-18.10 Branka Migotti (Zagreb), Ikonografske osobitosti rimskih sarkofaga iz sjeverne Hrvatske
– 18.10-18.30 Inga Vilogorac Brčić (Zagreb), Taurobolija i kriobolija u Dalmaciji
– 18.30-18.50 diskusija

14. rujan

6. sesija – autohtono stanovništvo Illyricuma i njihov odnos s Grcima i Rimljanima (moderator Mirjana Sanader)
– 9.00-9.20 Alka Domić Kunić (Zagreb), Barbari Lotofazi ili Heraklovi potomci – odnos grčkog svijeta prema starosjediocima na istočnoj obali Jadrana
– 9.20-9.40 Robert matijašić (pula), Romanizacija Histra u rano rimsko doba
– 9.40-10.00 Mira Ružić (Beograd), Uloga autohtonog stanovništva u životu jednog rimskog grada (Municipium S(…), Komini kod Pljevalja, Crna Gora)
– 10.00-10.20 Jovan J. Martinović (Kotor), Municipium S(…) i/ili Municipium R(…)
– 10.20-10.40 Jelena Cvijetić (Beograd), Identitet stanovništva jugoistočne Dalmacije – od sivih zajednica do rimskih gradova
– 10.40-11.00 Bajram Doka (New York), ilirski jezici Iu albanskom dijalektu
– 11.00-11.20 Zlatko Đukić (Osijek), Uloga brodova na Jadranu u razvoju trgovine Staroga vijeka
– 11.20-11.40 diskusija

7. sesija – Epigrafija, 2. dio (moderator: Marjeta Šašel Kos)
– 12.00-12.20 Kornelija A. Giunio (Zadar), Kapetan iz Nikomedije na jednom grčkom natpisu iz Zadra
– 12.20-12.40 Bruna Kuntić-Makvić, Jelena Marohnić (Zagreb), Grčki natpis s Bribirske glavice
– 12.40-13.00 Manfred Hainzmann (Graz), Navale, -is und Navalis,-e – Sonnenbarke oder Schutzbau? Anmerkungen zu zwei missverstanden Begriffen aus der antiken Bauterminologie
– 13.00-13.20 Marina Šegvić (Zagreb), Epigrafska minijatura iz Danila
– 13.20-13.40 diskusija

8. sesija – Res militares (moderator: Domagoj Tončinić)
– 15.40-16.00 Phyllis Culham (Annapolis), Rimski problemi u akcijskim mjerama protiv pobune i Illyricumu i Panoniji 6. 9. st.
– 16.00-16.20 Ivo Glavaš (Šibenik), Nikola Cesarik (Požega), Cohortes I et II milliaria Delmatarum
– 16.20-16.40 Tomasz Dziurdzik (Warszawa), Odnos dalmatinskih konjanika u kasnorimskoj vojsci prema Dalmaciji
– 16.40-17.00 Ivan Matijević (Split), Singulari dalmatinskog namjesnika
– 17.00-17.15 diskusija

9. sesija – Numizmatika (moderator: Ivan Mirnik)
– 17.40-18.00 Andrej Šemrov (Ljubljana), Nepoznati novčani nalazi iz zaleđa Zadra
– 18.00-18.20 Tomislav Bilić (Zagreb), Predcarski novac iz Siska
– 18.20-18.40 Alenka Miškec (Ljubljana), Monetarna cirkulacija u Iastri u vremenu antike
– 18.40-19.00 Ana Pavlović (Zagreb), Tip Genio Augusti u siscijskoj kovnici
– 19.00-19.15 diskusija

15. rujan

10. sesija – arheološka iskapnja i novi nalazi (moderator: Robert Matijašić)
– 9.00-9.20 Maja Miše (Split), Helenistička keramika u grobnicama domorodačke nekropole u Dragišiću kod Šibenika
– 9.20-9.40 Dinko Radić (Vela Luka), Igor Borzić (Zadar), Preliminarni rezultati istraživanja gradine Kopila kod Blata na otoku Korčuli
– 9.40-10.00 Jasna Jeličić-Radonić (Split), Salona u svjetlu novih arheoloških istraživanja
– 10.00-10.20 Bojan Lazinica (Šibenik), Dražen Maršić (Zadar), Tragom novog liburnskog cipusa na otoku Rabu – Rab, novi produkcijski centar liburnskih cipusa
– 10.20-10.40 Hrvoje Manenica (Zadar), Dva sunčana sata iz Narone
– 10.40-11.00 Boris Olujić (Zagreb) Ponešto o rimskim cestama u jadranskom zaleđu (slučaj regije Like i sjeveroistočnog potkapelskog prostora)
– 11.00-11.30 diskusija