Hrvatski Jadran – peljar 2

Nautički peljar  (Pag – Sukošan – Split)

Nautički peljar hrvatskog Jadrana urednika Mladena Šuteja, svjetski poznatog hrvatskog nautičara, sa 420 karata i više od 500 fotografija snimljenih iz zraka predstavlja cijelo područje hrvatske obale iz nautičkog kuta
 
U ovome peljaru hrvatski je Jadran prikazan vrlo funkcionalno i pregledno kroz 264 glavne luke, marine i uvale u kojima, osim opširnih informacija o prilazu, sidrištima, vezovima, lučkim komunikacijama, podataka o svjetionicima i navigaciji, benzinskom crpkama, opskrbljenosti i zanimljivostima, čitatelj može pronaći i fotografije i karte manjih luka i sidrišta u njihovoj neposrednoj blizini.
Ovo izdanje od sličnih se izdvaja po činjenici da je za potrebe njegove pripreme organizirao kompletno fotografiranje Jadrana tako da je svaka lokacija u peljaru popraćena fotografijama snimljenima iz zraka.

Mladen Šutej, rođen u Zagrebu 26. listopada 1945., najpoznatiji je hrvatski jedriličar. Svojom prvom jedrilicom HIR 2 usidrenoj u Žurkovu kod Rijeke trenira od 1974. po Riječkom i Kvarnerskom zaljevu, a s njom je objedrio i Jadran nekoliko puta. Mladen Šutej je šest puta prejedrio Atlantik, jednom Indijski ocean, tri puta Labradorsko more. Dva puta je oplovio Rt Horn i jednom Rt Dobre Nade. O svojim plovidbama napisao je šest knjiga, mnoge reportaže, te snimio i realizirao, u suradnji sa televizijom, 35 dokumentarnih emisija.