Handkeova električna gitara u bečkom Kazališnom muzeju

Bečki Kazališni muzej od 31. siječnja po prvi puta u povijesti u centar pažnje neke izložbe stavlja Handkeove kazališne komade
Od 20 kazališnih komada koje je Handke napisao u razdoblju od 1966. do 2012. godine kustosica izložbe Katharina Pektor izabrala je osam koji zorno predočuju razvoj Handkea kao kazališnog autora.
Po četiri komada reprezentiraju ranu i kasnu fazu Handkeovog kazališnog rada. Radove iz rane faze su pri tom više formalistički, dok su njegovi kasni radovi primjer pripovjednog, epskog kazališta.
Povod za jednu ovakvu izložbu je, kako kustosica kaže, pored 70. rođendana slavnog i pomalo kontoverznog austrijskog književnika i pragmatične naravi. Cilj organizatora izložbe je naime kasne Handkeove komade učiniti pristupačnijima i razumljivijima široj publici jer je javnost imala dosta problema s razumijevanjem pojedinim njegovim komada.
Osim originalnih manuskripata i bilježaka, kazališnih kostima i fotografija, izložba obuhvaća i predmete iz njegovog privatnog života kao što su primjerice njegova električna gitara ili glazbene ploče. 

Foto: Barbara Gindl/APA: