Gudački kvartet Porin sa gostima nastupio na Dubrovačkim ljetnim igrama

Gudački kvartet Porin i mezzosopranistica Martina Gojčeta Silić te pijanistica Mia Elezović u ponedjeljak su nastupili u sklopu glazbenog programa 63. Dubrovačkih ljetnih igara u atriju Kneževa dvora

Gudački kvartet Porin, kojeg čine violinisti Ivan Novinc i Tamara Petir, Lucija Brnadić na violi i violončelistica Neva Begović, jedan je od najznačajnijih komornih sastava u Hrvatskoj sa značajnim uspjesima na nastupima u zemlji i inozemstvu. Njihov repertoar obuhvaća različita stilska razdoblja, a naglaskak su stavila na skladbe hrvatskih autora, a takva je bila i prva skladba na koncertu u Dvoru – Prvi gudački kvartet u F-duru Iva Mačeka. Kvartetu se nakon toga u izvedbi Il tramonta za mezzosopran i gudački kvartet Ottorina Respighija pridružila zagrebačka mezzosopranistica Martina Gojčeta Silić. U drugom dijelu koncerta i izvedbi Kvinteta za klavir i gudački kvartet u f-molu Césara Francka s Gudačkim kvartetom Porin nastupila je pijanistica Mia Elezović koja broji mnoge nastupe u Hrvatskoj i svijetu, dobitnica je brojnih nagrada i međunarodno je aktivna u pedagoškom radu.

Foto: Željko Tutnjević
Izvor: Hina

Akademija-Art