Grožnjan – Martina Herak: Agua / Voda

Eugen Borkovsky, voditelj programa Gradske galerije Fonticus
eugen.borkovsky@gmail.com

Gradska galerija Fonticus, Grožnjan
Martina Herak

Agua / Voda
od 20. 03. 2011. (u 19.00 sati)
Pogledajte galeriju radova!
Izložbu će, u prisutnosti autorice predstaviti Eugen Borkovsky.

Vodeni prostori

Reciklaža kao način oblikovanja osobnog likovnog promišljanja česti je način još iz vremena Rodinovih grana, Braqueovih kolaža, Tatlinovih konstrukcija ili Duchampovih objekata. Ready–made na rub smisla dovodi pokret Dadaizam problematizirajući malograđansku atmosferu prve polovice prošlog stoljeća. Najčešće se u autorsku preradu uzimaju već gotovi uporabni predmeti. Ponekad tendenciozno ponekad vezano uz oblik a ponekad dosjetljivo, stvarima se daju nove konotacije uvodeći ih u neuobičajeni prostor i dajući im drugačije značenje od onog zbog kojeg postoje.

Martina Herak također radi svojevrsni ready – made. Ona uzima gotove video radove, muzičke spotove, koji su nastali u promotivne svrhe. Iz njih izdvaja sekvence, situacije, pojedine slike. Izabrano plasira kao seriju fotografija. Tako dekonstruirajući tuđi uradak, bez obzira na njegove artističke domete, autorica prezentira svoja osobna promišljanja. Autoru videa i Martini Herak voda se pojavljuje kao značajan medij. U oba slučaja voda je doživljena kao neobični, drugačiji prostor. Ljudsko tijelo uronjeno u vodu asocira mnoge aluzije od maternice preko rekreacije u vodi do ritualnog pranja.

Voda je tako obična stvar da o njoj rijetko promišljamo. Činjenica je da su u vodi nastali prvi oblici života. Uz vodu su se razvijale civilizacije. Ona može biti nekontrolirana bujica, razlivena ili određena posudom, kopnom, agregatnim stanjem. Voda je česta granica između država, kultura i religija. U svim kulturama voda je jedan od glavnih elemenata. U Grka su to, pored vode još i zrak, vatra i zemlja. Po kineskoj teoriji ima pet elemenata: voda, vatra, drvo, kovina, zemlja. I židovsko-kršćanska kultura poznaje pojam svete rijeke iako odbacuje štovanje prirodnih fenomena od kojih je i sama potekla.

Vodu možemo doživjeti kao vizualni fenomen, a značenje vode može biti simbolično: kao izvor života, sredstvo očišćenja, bezobličnosti. Vodom se možemo oprati, napiti, otrovati… Voda ima tijek koji može označavati mijenu. Ona je također medij koji ima snagu da nas smiri i revitalizira. Voda postaje čarolija onog časa kad počnemo razmišljati o njoj.

Umjetnička strategija koja obilježava ovaj projekt je traženje i obrada samozadane teme i njeno prenošenje u fotografski medij. Fotografija i kompjuterska grafika odražavaju slobodu suvremenog izražavanja jer tehnologija ne označava status djela. Autorica ne skriva porijeklo materijala. Izvjesno poistovjećivanje, osobni doživljaj može se izčitati na predstavljenim kadrovima. Martina izabire pokrete tijela koji postaju gestualne informacije i zaustavlja ih na formatima. Radovi asociraju na poniranje u sebe, na neku vrstu meditacije. Medij vode usporava tijek kretanja i dozvoljava neke drugačije pokrete. Analizirajući situacije, shvaćamo da su ove aktivnosti usredotočene osobnim stanjem motiva kojemu se autorica priklanja načinom izbora i interpretacije. Umjetnica dodiruje promišljanja koja pripadaju sferi podsvjesnog. Psihološka komponenta stanja izražena je slijedom fotografija poput sanjačeva doživljava.

Ciklus inicira prepoznavanje, uživljavanje, podsjećanje na naše vlastite snove. Prema Freudu snovi su odraz potisnutih i podsvjesnih želja i misli. Od svakodnevnih nerazriješenih konflikata do utisnutih erotskih komponenti. Drugo tumačenje kaže da sadržaj snova odražava slučajnu aktivaciju neuralnih krugova u mozgu uslijed spontanog izbijanja ili uslijed djelovanja podražaja iz okoline. Martina Herak prezentira radove koji se doimaju poput scena iz snova: oslobađanje tjela, let, bestežinsko stanje. Niz fotografija progovara o tjelesnosti usklađenoj s meditativnošću. Motivi su zaustavljeni u nekom pasivnom ili začudnom pokretu. Oni su sami sa sobom negdje u podsvjesnoj sferi i izniču na površinu svijesti / vode da bi se, umjetničinom intervencijom, materijalizirali u zabilježenom obliku stanja.

Voda kao medij uvlači nas u promišljanje o elementima i mijeni. Spoznaja o stalnom tijeku svih stvari uvodi u opažanje svjesni stav o mijenama, Stanje stalnih promjena, opisano u teoriji organiziranog kaosa i dokazano na području kvantne fizike, mijenja doživljaj svijeta oko nas. Promatrač i umjetnik moraju sklopiti konvenciju. Mi postajemo svjedoci scena kojima prepoznajemo podrijetlo, a naslućujemo transformaciju smisla obilježenu autoričinom imaginacijom. Trenutak prepoznavanja ideje postaje događaj.

Obrađujući fotografije, autorica na većini radova postiže rasterastu skoro akvarelističku prozračnost. Ponegdje se, kadrirajući, približava detalju na prepoznavanje, a ponegdje samo ovlaš razaznajemo oblik. Hrabri izrez, kvadratan i različit od ekrana, aktivira atmosferu do visokog stupnja napetosti. Nakupine vode, koje ponegdje zamućuju prepoznatljivo, smjeraju prijenosu autoričine impresije. Pojavljuju se mjehurići zraka, pjena, bestežinsko lelujanje kose ili oskudne odjeće…

Pristup Martine Herak uvlači nas u sudioništvo. Ponuđeni radovi rezultiraju zamagljenje predstave o granici između medija unutar kojeg se krećemo i medija vode, između dodira i doživljaja dodira, između doživljenog i zamišljenog. Umjesto čvrsto određene situacije ocrtava se pojava trenutka kao subjektivni rezultat doživljaja. Vrijeme kao da ne prolazi brojenjem sati i godina. Vrijeme prolazi tijekom svih promjena. Tijek je pretvoren u stanje. Tiha napetost igre zapisana je u nježnom dodiru vode. U nježnosti i snazi svjetla koje se probija kroz vodu a zarobljenog u objektiv.
I opet se možemo pozvati na Groysa: «…Inovacija ne operira predmetima i sredstvima koji su izvan kulture, već s kulturnim hijerarhijama i vrijednostima. Inovacija nije u tome da na svjetlo dana izađe nešto što je bilo skriveno, već da prevrednujemo vrijednost onoga što smo već vidjeli ili upoznali…»
Eugen Borkovsky

Martina Herak rođena je1981. godine. Diplomirala je modni dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu 2006. godine i u poslovnoj školi Experta smjerove odnosi s javnošću i voditelj elektroničkih medija. Prošle godine upisala je i magisterij na Tekstilno-tehnološkom fakultetu, smjer modni dizajn. Od 2006. radi kao novinarka te je nakon Nezavisne istarske televizije radila u In magazinu Nove tv. Trenutno radi na Croatian Music Channelu. Do sad je imala četiri skupne izložbe fotografija i to u MMC-u Atelier u Poreču, u Istarskoj sabornici na biennalu fotografije "Photodistorzija", u Sloveniji (gdje je odabrana zajedno sa još pet hrvatskih fotografa) te na Likovnoj koloniji 2010 u Rovinju. Osim skupnih samostalno je izlagala u Zavičajnom muzeju u Rovinju, Spomen domu u Pazinu i u Kinu Europa u Zagrebu. Član je Udruge fotografa Istre.

Kontakti:
Facebook: Martina Herak Weisser
Twitter: MissHera2905

Akademija-Art.hr
17.03.2011.