Gradska galerija Striegl, u Sisku poziva umjetnike da se prijave za izlaganje u 2012. godini. Rok prijave je 10. srpanj 2011. godine.

Prijava treba sadržavati:

– životopis umjetnika
– kraći opis izložbenog projekta (idejni i tehnički)
– vizualni materijal (skice, fotografije – maksimalno do 5 fotografija)
– kontakt (adresa, telefon, e-mail)

Prijave razmatra Savjet Galerije, a o rezultatima natječaja bit će obaviješteni putem maila ili priloženog kontakta svi sudionici natječaja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Prijave se šalju:

– poštom na adresu: Gradska galerija Striegl
                                 S. i A. Radića 6
                                 44000 SISAK
– e-mailom:
alma@galerija-striegl.hr

Izložbeni prostor obuhvaća površinu cca 150 m², te se može pogledati na web stranicama Gradske galerije Striegl.

Osoba za kontakt: Alma Trauber, kustosica
alma@galerija-striegl.hr

Akademija-Art.hr
06.06.2011.