Gradu Cresu svečano je dodijeljena Zastava časti, kojom Parlamentarna skupština Vijeća Europe odaje priznanje lokalnim i regionalnim vlastima za aktivno promicanje europskih ideala
Uz ostalo, i za bliske odnose među građanima Europe. Cres, naime, veoma uspješno surađuje s nekoliko gradova u Italiji, Austriji i Njemačkoj, a s mnogima je i pobratimljen.

Creskom gradonačelniku Kristijanu Jurjaku Zastavu časti dodijelila je predstavnica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Johanna Shicker, a svečanosti je bio nazočan i predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko.

Cresu je to velika čast i ponos, a Hrvatska se može ponositi Cresom, kazao je Leko. Istaknuo je značenje veza lokalnih vlasti u raznim državama na zajedničkim projektima kao jednog od temeljnih načela djelovanja Vijeća Europe pri čemu Cres može služiti kao dobar primjer.

Foto: Medeatravel.net