Galerija Sunce – Lj.Radovančević: Pariz

Galerija Sunce, Avenija Marina Držića 1, URIHO, Zagreb

Ljubomir Radovančević
Pariz
Od 14. 10. 2010. ( u 19,00 sati) do 08. 11. 2010.

Pogledajte galeriju izloženih radova!

Za ovu izložbu, kao homage Parizu, pod radnim naslovom „Mon cher Paris – J aime Paris“ Ljubomir Radovančević je izradio slike prema skicama učinjenim za boravka u Parizu u četiri navrata od 1959. godine i kasnije. Pariz mu je posebno omiljena tema. Pariz je mjesto u kojem se susreće i staro i novo, povijest i sadašnjost, koji se stapaju u jednu jedinstvenu i šaroliku cjelinu što privlači i oduvijek je privlačila slikare iz svih krajeva svijeta, koji su željeli osjetiti dašak čuvene romantike kojom Pariz odiše. Pariz, grad ljubavi, grad koji diktira modu cijelom svijetu, grad slikara i pjesnika, graditelja i drugih umjetnika koji su ostavili neizbrisivi trag na kulturu Francuske, ali isto tako i Europe, pa i čitavoga svijeta. Kroz ove posebno ugođajne likovne uratke Ljubomira Radovančevića možete osjetiti jedinstveno ozračje povijesti i kulture, romantike i ljepote što nam ga nudi.

Prim. dr. sc. Ljubomir Radovančević je rođen 1941. godine u Osijeku. Slika „od uvijek“. U osnovnoj školi izlagao ulja na platnu. U štafelajno slikarstvo i tehnologiju uvela ga je Nada Pivac, kasnije profesorica Likovne akademije u Sarajevu. Nadalje, slikarstvo je učio kod Olje Ivanjicki, Jovana Gojkovića, Stjepana Brlošića, Dubravke Babić, Miloša Popovića, Saše Forenbahera i dr. U kiparstvu educiran u Centru za likovni odgoj grada Zagreba, 12 semestara (1970-76.), kod Vere Dajh Kralj, Ante Despota, Nikole Pečka, Nedjeljka Mađera i dr. U skicen-blokove crtao na studijskim putovanjima (1959-2008.): Njemačka, Austrija, Francuska, Vel. Britanija, Italija, Belgija, Norveška, Nizozemska, Danska, Kina, Malta i dr. Objavljuje eseje, predgovore za knjige i likovnu kritiku. Ilustrator knjiga i časopisa. Godine 1980. magistrirao kao likovni psihoterapeut: „Likovni radovi psihički bolesne djece“. Kao član INSEA – Međunarodnog instituta za edukaciju u umjetnosti, jedan od osnivača Jugoslavenskog centra za likovnu terapiju i kao dopredsjednik hrvatskog Hrvatskog vizualno-likovnog društva od osnutka. Sudjelovao na brojnim kongresima, simpozijima, znanstvenim skupovima, tribinama i javnim manifestacijama. (Psiho)patologiju umjetnosti i bolesti velikih likovnih stvaratelja predaje na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu na katedri za kronične bolesti, motoričke poremećaje i art terapije. Gost uglednih likovnih kolonija. Izlagao na četrdeset samostalnih i preko stotinu kolektivnih izložbi u domovini i inozemstvu. Izlagao s Ferdinandom Kulmerom, Dubravkom Babić te drugim umjetnicima na doniranim izložbama. Primio brojna priznanja: medalje, diplome i zahvalnice. Nagrađivan za haiku poeziju. Slika najviše u fazama i ciklusima: cvijeće u plavoj vazi i drugu mrtvu prirode, ribe, pejsaže, masline, marine, vedute (Zagreb, Pariz, Rab…), aktove, portrete i drugo. O njegovim slikarstvu su se izrazili: Matko Peić, Boro Pavlović, Branislav Glumac, Duško Malešević, Antun Babić, Sanja Lazarević, Predrag Goll, Mile Marković, Branko Pražić i dr.
Adresa: Petrova 158, 10000 Zagreb

Izdavač kataloga: URIHO Zagreb

Za izdavača: Josip Držaić
Dizajn: Akademija-Art
Fotografije: Snježana Babić
Urednik: Stjepan Katić
Grafička priprema i tisak: URIHO Zagreb
Naklada: 300 primjeraka
Zagreb, listopad 2010. godine
Galerija SUNCE, Zagreb, Av. Marina Držića 1
Radno vrijeme: pon-pet od 10,00 do 16,00; srijedom do 17,00 sati
Subotom, nedjeljom i blagdanom zatvoreno. Ulaz slobodan
I S B N

Pogledajte fotografije izloženih radova!

Akademija-Art.hr
04.10.2010.