Propozicije:

-Tema foto natječaja 2010: PONOSNI ISTARSKI KAŠTELI

– Mogu se prijaviti autori bez obzira na mjesto stanovanja, nacionalnu ili bilo kakvu pripadnost
– Fotografije moraju biti zabilježene u Istri (autori to garantiraju sudjelovanjem na natječaju)
– Fotografije za natječaj moraju biti formata A4 (210 × 297 mm)
-Fotografije mogu biti klasično razvijene ili printane u odgovarajućoj kvaliteti
– Fotografije moraju biti odaslane poštom ili priložene organizatorima, u omotnici sa šifrom i podacima o fotografijama (naziv rada, tehnologija, godina nastanka), bez podataka o autoru.
– Uz radove treba priložiti posebnu, zatvorenu kuvertu, označenu istom šifrom, u kojoj se nalaze svi kataloški podaci o autoru (ime i prezime, godina rođenja, školovanje, zanimanje, mjesto stanovanja, adrese / kontakti).
– Svaki autor može poslati poštom, u istoj omotnici, najviše 10 fotografija (svaka mora biti označena šifrom i naslovom rada)

– Fotografije i prateći materijali za natječaj šalju se na adresu: Udruga mladih Pagubice, Pagubice 1, Cerovlje 52402, s naznakom: FOTO-NATJEČAJ GRIMALDA 2010.
– Stručni žiri (Miranda Legović, Nina Šperanda, Eugen Borkovsky) izabrati će radove koji će biti prezentirani na izložbi a autore najboljih fotografija nagraditi.
– Stručni žiri ne obrazlaže razloge odbijanja radova
– Organizator zadržava pravo objavljivanja radova u promidžbene svrhe ovog natječaja uz navođenje imena autora
– Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora / sponzora
– Radovi koji ne podliježu temi ili propozicijama ovog natječaja neće biti selektirani
– Radovi se predaju / šalju najkasnije do 10. 04. 2010. (žig na poštanskoj pošiljci).

Info:

Igor Blagonić, Predsjednik Udruge mladih Pagubice
e-mail: iblagonic@net.hr

 

 akademija-art.hr