Država sve više troši, sve manje prihoduje, a dugovi rastu

euri

euri

Rashodi konsolidirane središnje države od siječnja do veljače povećali su se za čak 7,5 posto, a prihodi države smanjili su se za 1,2 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine

“Početak 2013. godine obilježila su stagnantna kretanja gospodarske aktivnosti. Pritom je došlo do znatnog pada izvoza robe uz istodobno blago jačanje domaće potražnje pod utjecajem pojačane investicijske aktivnosti države. U takvim uvjetima administrativna stopa nezaposlenosti zadržana je na dosegnutoj visokoj razini. Fiskalna politika bila je izrazito ekspanzivna u prva tri i pol mjeseca, no održavanje takvog trenda u preostalom dijelu godine bit će moguće samo ako dođe do znatne revizije fiskalnih ciljeva za cijelu godinu”, stoji u najnovijoj ocjeni Hrvatske narodne banke o gospodarskim kretanjima u Hrvatskoj.

Postoje mali pomaci u građevinskoj industriji ali i na tržištu rada s obzirom na smanjenje broja nezaposlenih zbog sezonskih zapošljavanja.

“Od glavnih kategorija rashoda smanjeni su jedino rashodi za zaposlene, ponajprije zbog baznog učinka smanjenja stope doprinosa za zdravstveno osiguranje, dok su rashodi za korištenje dobara i usluga stagnirali. Dostupni podaci za razdoblje od siječnja do polovine travnja 2013. na razini državnog proračuna pokazuju kako je u nastavku godine dinamika ukupnih rashoda ipak ublažena, što je ostvareno na većini glavnih kategorija rashoda, dok se s druge strane porast rashoda za subvencije ubrzao”, stoji u analizi HNB-a.

“Ukupni je fiskalni manjak konsolidirane središnje države u razdoblju koje obuhvaća siječanj i veljaču iznosio 3,5 mlrd. kuna, dok je manjak državnog proračuna od siječnja do sredine travnja 2013. iznosio oko 8,5 mlrd. kuna ili 60 posto planiranog iznosa za 2013. Dug središnje države povećao se u razdoblju od siječnja do veljače 2013. za 3,9 mlrd. kuna, dosegnuvši krajem veljače 179,4 mlrd. kuna. Potrebna sredstva za financiranje manjka uglavnom su osigurana izdavanjem trezorskih zapisa”, smatraju analitičari središnje banke. (Soundset.hr)