Dan hrvatske kulture u OŠ Holy Family, u Bell Parku Geelong


Učenici škole, Generalni konzul RH Antun Babić, Dijana Nazor i Katica Perinac

Hrvatske predstavnice Sanja Pilić, Diana Stolac i Dijana Nazor na Danu hrvatske kulture u Osnovnoj školi Holy Family, u Bell Parku Geelong u Australiji


Učenici Osnovne škole Holy Family u Bell Parku Geelong u Australiji, su 17. studenog 2011., u predgrađu u kojem živi oko 5 000 Hrvata, proveli dan posvećen hrvatskoj tradiciji, kulturi i običajima. Svake godine škola organizira Talijansko-hrvatski dan (Multicultural Day) za sve učenike škole.

Dan hrvatske kulture je organizirala učiteljica hrvatskog jezika Katica Perinac koja je i predsjednica Udruge učitelja hrvatskog jezika u državi Viktoriji. U sklopu te udruge organiziraju: maturalnu svečnost za maturante hrvatskog jezika, natjecanje u poeziji, natjecanje u literarnim radovima i Top Scorers – svečanost za najbolje maturante hrvatskog jezika.


Dr. sc. Diana Stolac i Katica Perinac sa učenicima

Osnovna škola Holy Family je australska katolička privatna škola koja uključuje više župa. Otvorena je 1955. godine od strane Sestara Milosrdnica i od samog početka je imala više od 50 % upisanih učenika hrvatskog podrijetla. Hrvatski je uveden 1978. kao obvezan predmet i od tada je integriran u nastavu. Danas školu polazi 300 učenika od kojih je 157 hrvatskog podrijetla treće i četvrte generacije Hrvata.


Književnica Sanja Pilić i Vesna Milković u školi na jezičnoj radionici u Geelongu

U školi se kroz stručno usavršavanje nastavnicima osigurava planiranje nastavnog plana i programa, nastavne prakse i stručnog učenja programa, kako bi se učenicima poboljšalo učenje. Njihovi su obrazovni programi planirani tako da učenici mogu dodatno razviti svoja znanja, vještine i razumijevanje što doprinosi njihovom slaženju u suvremenom globaliziranom svijetu. Učitelji prepoznaju individualne potrebe učenika te im nastoje pružiti okruženje za učenje koje je sigurno, fleksibilno te potiče na suradnju i kreativnost. Među učenicima, zahvaljujući programu, postoji klima međusobnog poštovanja, povjerenja i odgovornosti u kojoj se razvija osjećaj pripadnosti i privrženosti školi. Sam naziv škole, koji u prijevodu glasi Sveta obitelj predstavlja poticaj uprave škole koja nastoje živjeti Evanđelje katoličke vjere i poštivati njene vrijednosti.


Književnica Sanja Pilić sa učenicom škole

Školu su, osim hrvatskih učitelja i gostiju koji žive u Australiji, na poticaj Silvane Jovanović, prof. hrvatskog jezika, prvi puta posjetile i tri hrvatske predstavnice kao gosti predavači: Sanja Pilić, Diana Stolac i Dijana Nazor. U srijedu, dan prije Talijansko-hrvatskog dana, poznata hrvatska književnica za djecu Sanja Pilić, posjetila je školu i vodila dvije radionice za učenike trećeg i četvrtog razreda. Sanja je djeci predstavila svoje knjige, a oni su pokazivali što znaju o Hrvatskoj, postavljali su pitanja, te recitirali, pjevali hrvatske pjesme i plesali. Jedna je učenica pročitala slikovnicu Sanje Pilić Stigao je brat, koja je prevedena na engleski, te je zajedno s autoricom prelistavala. Susretu je prisustvovala Vesna Milković koja se već dugi niz godina bavi kreiranjem odjeće i suvenira koji u sebi objedinjuju hrvatske tradicijske motive, starinsku tehniku ručne izrade i suvremeni dizajn. Vesna je djeci predstavila glagoljicu i opisala primjenu pisma u svom radu.


Dr. sc. Diana Stolac na jezičnoj radionici

Hrvatski dan je počeo tako da su sva djeca bila odjevena u hrvatskom duhu. Tog dana su nogometne majice, kape, šalovi i dresovi zamijenili školsku odjeću. Tema ovog hrvatskog dana bili su stari hrvatski običaji, a djeca, roditelji i učitelji su uz pomoć članova hrvatske zajednice imali priliku naučiti nešto novo o Hrvatskoj.


Likovni radovi s radionice Jadranske ribice

Hrvatski dan je započeo jezičnim radionicama koje je, za sve učenike, vodila dr. sc. Diana Stolac sa Filozofskog fakulteta u Rijeci. Ona je održala dvije radionice gdje su djeca učila nove brojalice. Radionice su bile s miješanim skupinama učenika: s onima koji su učili hrvatski jezik i onima koji nisu. S učenicima nižih razreda polazište je bila brojalica Riba, a učili su i nazive životinja. Djeca su se posebno aktivno uključila na temu rođendana. Za učenike viših razreda osnovne škole polazište je bila brojalica Jutarnji pozdrav, koja je pomogla u učenju naziva za rodbinske odnose, dijelove dana i jutarnje poslove.


Dijana Nazor na likovnoj radionici

Dijana Nazor, prof. likovne kulture-restaurator  iz Zagreba održala je devet radionica na kamenim oblutcima za svih tristo djece škole pod nazivom Jadranske ribice. Djeca su na radionicama učila o različitim vrstama riba iz Jadranskog mora. Nakon uvodnog dijela, učenici su crtali oblike riba tehnikom flomastera, a nakon toga su oslikavali radove akvarel bojama. Djeca su sa velikim zanimanjem pristupila radionici, a pomoć joj je pružila i mama učenice škole, Suzi Gudašić.


Učenici sa svojim radovima

Ni kravata nije bila zaboravljena tako da su se djeca uz pomoć Emme Erceg i Ivane Skoko naučili ponešto o povijesti kravate te i sami kreirali svoju kravatu.


Sinjska alka je bila posebna atrakcija jer su djeca vježbala staru vitešku igru i natjecali se. Uz to su naučili zašto je Sinjska alka važni dio hrvatske kulturne baštine. Ovo natjecanje je vodila Kaylie Malishev, a svaki slavodobitnik je dobio medalju.


Radionica Sinjske alke

Milka Šimunić, Zlata Novosel, Marija Began i Jolanda Miočić su pekle fritule koje su dio hrvatske kulinarske tradicije, a djeca su uživala jer fritule peku njihove bake i mame.


Jedna od radionica je bila je inspirirana  naivnim  slikarstvom Ivana Rabuzina,a radionicu je vodila Lucy Gates.

Generalni konzul Republike Hrvatske Antun Babić posijetio je školu i sve radionice na poziv ravnatelja škole Briana Everetta te je razgovarao sa ravnateljem i   svećenikom Gerrardom Keithom, o programu hrvatskog jezika u Holy Family školi.


Vježbanje stare viteške igre

Naravno, dan nije mogao proći bez popularnog nogometa. Učenici znaju  da je Hrvatska poznata po nogometu te da je dala mnoge svijetski poznate nogometaše. Voditelj ove radionice bio je Ed Mquane. Na radost djece i generalni konzul Republike Hrvatske je zaigrao sa njima.


Učenici škole na likovnoj radionici

Hrvatska jela za sve učitelje, roditelje i goste su pripremile vrijedne bake i mame. Pohvalno je da na ovakav način škola pokušava zadržati običaje, tradiciju i naravno hrvatski jezik.

Dijana Nazor, prof. likovne kulture-restaurator
Nikica Šarić, univ. spec. oec.

Akademija-Art.hr