Ivica Kiš
ivicakis@yahoo.com

Posavski muzej, Cesta prvih borcev 1, Brežice
Izložbe radova nastalih na koloniji
Akvareli na skeli 2010.
od 30. 03. 2011.

U Posavskom muzeju u Brežicama (SLO), nakon Zaprešića i Samobora, otvorena izložbe radova nastalih na koloniji "Akvareli na skeli 2010".

Mob.foto!

Akademija-Art.hr
02.04.2011.