Kardinal Josip Bozanić ponovno se večeras oglasio o zdravstvenom odgoju rekavši kako je "na ispitu demokratičnost hrvatskog društva" te "konačno i mir u našoj Domovini"

 
On je, s mise koju je u utorak, na svetkovinu svete Bogorodice Marije, predvodio u Zagrebačkoj katedrali ponovno vlasti pozvao na dijalog oko spornog spolnog odgoja, naglasivši kako Crkva nije protiv zdravstvenog odgoja u školama.

– O pitanju zdravstvenog odgoja u našim javnim školama potrebno je odgovorno dijalogizirati i tražiti zadovoljavajuća rješenja jer se radi o važnim pitanjima života i odgoja mladih naraštaja. Crkva načelno nije protiv zdravstvenog odgoja, ona samo podržava vjernike, u prvom redu roditelje i nastavnike, koji imaju ozbiljnih primjedbi na predloženi program zdravstvenog odgoja te smatra da se o tome treba odgovorno i stručno razgovarati. Kao Crkva smatramo da je jedini demokratski put razgovor, da je potrebno uvažiti stavove i traženja roditelja jer oni imaju na to ustavno pravo koje im jamče i povelje međunarodnog prava kojih je potpisnica i naša država. Na ispitu je danas demokratičnost hrvatskoga društva. Na ispitu je konačno i mir u našoj Domovini – rekao je kardinal u svojoj homiliji, naglasivši kako je "roditeljska volja nešto kao ‘antropološka datost’, dakle ona nije samo pravni pojam".

Škola ne bi smjela raditi protiv te volje, a da pritom ne izlaže dijete nepotrebnom opterećenju i da mu ne nanese štetu. Konsenzus roditelja je posebno važan u onim osjetljivijim dimenzijama odgoja, kao što je moralni odgoj, osobito spolni odgoj. Važno je, dakle, njegovati i razvijati suradnju između obitelji i škole kako ne bi došlo do sukoba ili mimoilaženja odgojnog prava obitelji i odgojne zadaće škole – rekao je kardinal Bozanić, citirajući papu Benedikta XVI., koji "u ovogodišnjoj poruci doziva svima u svijest kako nitko ne smije nijekati ili podcjenjivati nezamjenjivu ulogu obitelji, te temeljne stanice društva s demografskog, etičkog, pedagoškog, ekonomskog i političkog gledišta".
– Stoga kada je u pitanju i zdravstveni odgoj u našim školama, bez obzira na duboke promjene koje pogađaju suvremenu obitelj, ona, posebno s pedagoškoga aspekta, ostaje primarni čimbenik u odgoju. Odgojna uloga roditelja je trajna, ali je različitog intenziteta s obzirom na dob djeteta. Obitelj je temeljna škola života i ponajprije o njoj ovisi tjelesni, emocionalni, socijalni, intelektualni, moralni i religiozni odgoj. U obitelji dijete stječe prva znanja, prva životna iskustva, usvaja sustav vrijednosti, norme ponašanja i model identifikacije – rekao je kardinal Bozanić, dodavši da "danas moderna društva sve više postaju osjetljiva na nezamjenjivu ulogu obitelji u složenim zadaćama odgoja i kvalitetnoga razvoja".
To je izazov s kojim se moraju suočiti i vlade glede usklađivanja odgojne, kulturalne i obiteljske politike. Da bi obitelj uistinu mogla odgovoriti svojoj naravnoj odgojiteljskoj zadaći, potrebno je uspostavljanje suradničkog odnosa obitelji i škole. Suradnja između obitelji i drugih odgojnih čimbenika, posebno sa školom, uključuje pravo roditelja na izražavanje vlastitih mišljenja, koristeći se pri tom različitim vrstama pritiska na ustanovu, kako bi ona modificirala svoje postupke, programe i metode koji su roditeljima neprihvatljivi. Škola mora poći od toga da dijete iz obitelji dolazi s određenim vrijednosnim usmjerenjima, a ona u tome smjeru dalje razvija i pokazuje nove putove, otvara djetetu nove mogućnosti za identifikaciju – poručio je kardinal Bozanić na početku 2013.
Foto: Igor Kralj/Pixsel
Izvor: Vecernji.hr