Boris Roce: Tragovi i poruke

Boris Roce 1

Boris Roce 1

U Multimedijalnom centru Pučkog otvorenog učilišta „Ante „Babić” otvara se u petak, 29. ožujka 2013. u 19 sati izložba pod nazivom „Tragovi i poruke” znanog keramičara i grafičara iz Rijeke Borisa Rocea. Izložba će predstaviti njegov najnoviji ciklus radova – keramičke skulpture i instalacije u materijalu paper-clay (glina izmiješana s pulpom papira), te keramičke ploče oslikane keramičkim i grafičkim tehnikama. Inspiraciju za svoj rad autor crpi iz prirode, ali pritom viđeno interpretira prema svom autorskom konceptu, u skladu sa svojim profinjenim senzibilitetom, gradeći na kraju sasvim individualni vizualni sklop (V.S.Gabout)

Kustosica izložbe je Višnja Slavica Gabout, povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka, koja je autorica predgovora u katalogu, a koja će izložbu i otvoriti.

Pogledajte galeriju radova!

Boris Roce 3

Tragovi i poruke

Premda po vokaciji grafičar, a po prevladavajućem mediju u kojem se izražava keramičar, Boris Roce uz njih ostaje direktno vezan ponajviše zbog izuzetnog poznavanja grafičkih i keramičkih tehnika. Pristup stvaralaštvu mu je međutim onaj koji je karakterističan za vizualne umjetnike suvremenog opredjeljenja : intermedijski i interdisciplinaran, svjež i znatiželjan, obilježen novim kreativnim postupcima i smionim eksperimentima. Takav gdje je pogled na svijet podvrgnut suvremenim percepcijama, a iščitavanje zbilje ispunjeno slojevitim značenjima. Odgovarajući izazovu specifičnosti dvaju medija u kojima se, ipak, ponajviše izražava, a koje često i spaja u neobične sinergije – keramiku i grafiku, Roce im, kreirajući i istražujući, opipava granice mogućnosti. Tako, jednom istražuje morfološko-strukturalne odnose, pa stvara suvremene forme u prostoru, odnosno ambijentu: skulpture, objekte, asamblaže, instalacije…. Drugi put ga zanimaju procesi dekonstrukcije forme, njezina transformacija i razlaganje, preobražaji organske materije, dekontekstualizacija. A treći put uzbudljivost bezbrojnih događanja na površini, te vidljivost preskoka u novo vrijeme i novi kontekst.

Premda se na prvi pogled čini da su Roceove skulpture i instalacije izgubile vezu s predmetnom realnošću, te da su svedene na apstrakciju, one su u sebi zadržale odjeke svoje prvotne inspiracije. Inspiracije sveobuhvatnom i sveprožimajućom prirodom, koja se širi do nekih svemirskih udaljenosti i u kojoj su zapisane sve tajne i svi odgovori. Prirodom u kojoj supostoje i snovi i zbilje. Gdje su zabilježeni tragovi u prostoru i poruke u vremenu. Te tragove Roce zna prepoznati i slijediti, jer je u nekoj stalnoj komunikaciji i dosluhu s prirodom. Linije, rezovi i mrlje, ispisane raku tehnikom, ili grafičkim tehnikama bakropisa, suhe igle i reservaša na njegovim zidnim pločama, te na površinama prostornih objekata i instalacija, vizualiziraju te kriptografske tragove, navodeći nas da ih nekad iščitamo kao narative, nekad kao simbole, a nekad kao poruke o elementarnim istinama svijeta.

Višnja Slavica Gabout

Boris Roce 5

Boris Roce rođen je 1952. u Kičevu (Republika Makedonija). Školovao se u Rijeci, gdje je završio Filozofski fakultet, Odjel likovnih umjetnosti – smjer grafika, u klasi profesora Josipa Butkovića. Bavi se keramikom i grafikom. Dugogodišnji je voditelj grafičke i keramičke radionice za nadarene učenike u Novigradu u Istri (“Novigradsko proljeće”). Vodi tečajeve keramike pri Narodnom učilištu u Rijeci i u inozemstvu. Do sada je održao 34 samostalne izložbe u respektabilnim izložbenim prostorima u Hrvatskoj i izvan nje (Rijeka, Novigrad, Štanjel/Slovenija, Bakar, Omišalj, Zagreb, Celje/Slovenija, Samobor, Punat, Knin, Kastav, Kraljevica, Crikvenica, Omiš, Koprivnica, Đakovo), te sudjelovao na preko 450 skupnih izložbi u domovini i svijetu. Isto tako, sudjelovao je na četrdesetak keramičarskih raku-kolonija. Dobitnik je mnogih nagrada, kako nacionalnih (7), tako i međunarodnih (17). Član je HDLU Rijeka, Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH) i udruge Kerameikon iz Varaždina. Živi i djeluje u Rijeci.

Boris Roce 6

SAMOSTALNE IZLOŽBE

1997. Lokve, Kulturni dom – keramika;
Nerezine, Galerija “Krik ulice” – keramika
1998. Nerezine, Galerija “Krik ulice” – keramika
Vodnjan, crkva Sv.Katarine – keramika
Rijeka, galerija u “Prosvjeti” – miniprint
1999. Novigrad, Vijećnica – miniprint
Štanjel (Slovenija), Galerija „Kula” – grafika i keramika
Bakar, Galerija “Morčić” – grafika i keramika
2000. Omišalj, Galerija “Lapidarij” – miniprint i keramika
2002. Novigrad, Gradska vijećnica – keramika (s M.Žužić)
Rijeka, Gradina Trsat – keramika
Zagreb, Galerija ULUPUH – keramika
Celje (Slovenija), Galerija „Stari Grad” – keramika
Rijeka, Izložbeni prostor Državnog arhiva – grafika i keramika
2003. Rijeka, Hrvatsku kulturni dom Sušak – keramika
Rijeka, Galerija „Juraj Klović” – grafika na paper-clay (s E. Benčić)
Celje (Slovenija), Galerija „Stari Grad” – keramika (s G.Korpar i N.Miklenić)
2004. Samobor, Galerija „Prica” – keramika (s G.Korpar i N.Miklenić)
Punat, Galerija „Letrat” – grafika na paper-clay
Zagreb, Galerija Autobusnog kolodvora – keramika
Knin, Galerija Kninskog muzeja na Kninskoj tvrđavi – keramika
2006. Lukovdol, Galerija Memorijalnog muzeja I.G.Kovačića – keramika
2007. Novigrad / Istra, Izložbeni prostor Lapidarija – keramika
Kastav, Galerija crkvice Sv. Trojice – keramika
Rijeka, Galerija Juraj Klović – keramika i grafika
2008. Kraljevica, Galerija „Ana Katarina” / Dvorac Frankopan
– keramika (s M.Ivančićem)
Crikvenica, Gradska galerija Crikvenica – keramika/porculan
Omiš , Gradski muzaj Omiš ( sa S. Benković, Z. Prihask i Z.Kralj)
2010. Rijeka, Galerija J.Klović-„ Dijalog” ( sa S. Ban)
2011. Zagreb- Lučko, Galerija Atelier Lučko- keramografike
2012. Rijeka, Galerija TIM ( s B. Paladinom, M. Ivančićem i S. Jantolekom)
Kastav, Galerija „ Guitar Caffe”, grafike na keramici i grafike
Koprivnica, Galerija Muzeja Koprivnica, keramika
Đakovo, Galerija J.J. Štrosmajer, keramika
2013. Umag, Galerija Pučkog otvorenog učilišta „Ante Babić”