Bjelovar – Damir Hoyka: Dnevnik

Gradski muzej Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1, Bjelovar
Galerija „Nasta Rojc“
izložba fotografija
Damir Hoyka
Dnevnik
od 31. 03. (u 19.00 sati) do 25. 04. 2011.

U Gradskom muzeju Bjelovar, u galeriji "Nasta Rojc", 31. ožujka ove godine, otvara se izložba fotografija Damira Hoyke pod nazivom „Dnevnik“. Izložba se može pogledati do 25. travnja.

Akademija-Art.hr
28.03.2011.