Beograd je domaćin Drugog dunavskog financijskog dijaloga


 

Narodna banka Srbije

24. i 25. siječnja 2013.

 
Europska unija od 2011. godine u okviru svoje „EU strategije za Dunavsku regiju“ sve jače potiče ekonomski i kulturni razvoj ove regije koja obuhvaća 14 zemalja, uključujući i Hrvatsku,  te 115 milijuna stanovnika
Nakon uspješne premijere Prvog dunavskog financijskog dijaloga koji je u organizaciji grada Beča održan u ožujku prošle godine u glavnom austrijskom gradu, konferencija se ove godine seli u Beograd.
Drugi dunavski financijski dijalog će se tako održati 24. i 25. siječnja u prostorijama Narodne banke Srbije (NBS), a kao što sam njezin naziv govori tema konferencije je dijalog između privatnih i javnih pokretača različitih projekta u Dunavskoj regiji i njihovih potencijalnih financijskih partnera.
Osim koncentracije na inovativne projekte malih i srednje velikih poduzeća, jedan od posebnih fokusa konferencije će biti i razvoj u području transporta i kulture.
Na beogradskoj konferenciji se očekuje preko 200 sudionika iz Dunavske regije, a prijava za sudjelovanje je moguća putem sljedećeg linka:
http://groupspaces.com/CapacityandCooperation/pages/2nd-danube-financing dialogue