Apel Udruge Franak saborskim zastupnicima

Udruga-Franak

Udruga-Franak

Uoči predstojeće sjednice Hrvatskog sabora Udruga Franak uputila je apel saborskim zastupnicima da prihvate amandman Udruge na Vladin prijedlog izmjena i dopuna Zakona o kreditnim institucijama (ZOKI) kojim, kako ističu, žele spriječiti situaciju u kojoj će se na buduće korisnike kredita primjenjivati europski standardi zaštite potrošača, a postojeći korisnici kredita će i dalje biti prepušteni dosadašnjoj lošoj praksi.

Udruga je uoči predstojeće saborske sjednice, koja počinje sutra, a na kojoj će se u okviru 18. točke dnevnog reda raspravljati o Vladinom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (ZOKI), jučer svim saborskim zastupnicima, odborima za zakonodavstvo i za financije te ministru financija Slavku Liniću poslala amandman na članak 116. prijedloga izmjena Zakona o kreditnim institucijama.

Predloženi amandman Udruge Franak ide u smjeru jačanja vladavine prava jer otklanja zakonske neusklađenosti koje su omogućavale da banke, držeći se ZOKI-ja, krše druge zakone. U obrazloženju amandmana koji predlaže Udruga stoji također da su sva povećanja kamata koje su banke provodile svojim jednostranim odlukama u suprotnosti s odredbama članaka 269. do 272. Zakona o obveznim odnosima. Posebno se napominje da je sudska praksa EU-a takva da ne dopušta jednostrane promjene kamatnih stopa, navodi Udruga Franak.

Udruga Franak upućuje veliki apel na saborske zastupnike da prihvate amandman na članak 116. izmjena ZOKI-ja te da time ukinu dugogodišnju praksu nezakonitih povećanja kamata jednostranim odlukama banaka za postojeće korisnike kredita, što je posebice važno kod dugoročnih stambenih kredita, stoji u priopćenju.

izvor: HRT