Andreja Dujnić: Tihi intimni biljezi


Na otvorenju

Dom kulture, Popovača
Andreja Dujnić
Tihi intimni biljezi
od 20. 12. 2010. (u 19.00 sati)

Organizator: Knjižnica i čitaonice Popovača

Pokrovitelj općina Popovača uz angažman Zdenka Krnjića.

Uz otvorenje:

Božićni koncert opernih virtouza: Adela Golac Rilović, sopran; Martina Tomčić Moskaljov, mezzosopran; Tvrtko Stipić, tenor; Robert Homen, klavirska pratnja i i Paganini bend.

Andreja Dujnić Jakovov je rođena 1973. godine u Sisku. Od rane mladosti se bavi likovnim stvaralaštvom. Stručno znanje i zvanje kreativnog slikara stječe 2005.g. kod akademskog slikara i profesora E.R.Tanaya u Zagrebu. Do sada je imala 3 samostalne izložbe, u Petrinji, Zadru i Sisku. Sudjelovala je na brojnim likovnim radionicama i skupnim izložbama humanitarnog i donacijskog karaktera. 2010. godine skupno izlaže na slikarskoj izložbi „INTER IMAGO NEW YORK“ u MC Gallery u New Yorku. Osim djela svjetovnog karaktera, autorica je i sakralnih djela, nekoliko oltarnih slika na području Sisačke biskupije, koje je donirala kao pomoć u obnovi ratom stradalih kapelica. Njezini radovi se nalaze u mnogim galerijama i privatnim zbirkama diljem Hrvatske i u inozemstvu. Živi u Petrinji.

www.dujnic-andreja.iz.hr
andreja.dujnic@sk.t-com.hr

Akademija-Art.hr
19.12.2010.