91. rođendan akademika Ivana Kožarića


 
Ono što najviše raduje u ovom trenutku je činjenica kako je još uvijek pun kreativne energije, koja mu ne dozvoljava da se odrekne svojeg trajnog "dječaštva" iako je već dugogodišnji akademik HAZU.
 
91. rođendan Ivana Kožarića je u nedjelju, 10. lipnja 2012.

Pogledajte galeriju radova!

‘Postoji samo život!’ naziv je izložbe Ivana Kožarića, koja je održana od 2. Do 9.travnja 2012. u galeriji Greta u Zagrebu. Tim povodom je Antun Maračić rekao i slijedeće:

 
‘Varaju se oni koji ključ za razumijevanje i vrednovanje djela Ivana Kožarića traže u mediju, zanatu, stilu, razvojnoj liniji… Jer Kožarić se ponaša neposlušno i neuredno, izbjegavajući utvrđene parametre, uzuse, zakonitosti… Da bi se ostvarila plodna komunikacija s Kožarićevim djelom potrebno si je osigurati dovoljnu dozu otvorenosti, opuštenosti, nepretencioznosti, nedogmatičnosti… odnosno ekvivalent svih onih uvjeta koji su to djelo omogućili. S jedne strane Kožarić je atipičan, štoviše endemičan stvaratelj, za čije je razumijevanje i kunsthistoričarsko uladičenje svaka postojeća, službena shema neupotrebljiva. No, istodobno, sasvim suprotno –  Kožarić je paradigma, školski primjer umjetnika! I to jednostavno stoga što u svom radu primjenjuje, a u svoje djelo u najizdašnijim količinama ugrađuje – samu Slobodu. Slobodu kao supstancu koja čini načelo i srž umjetnosti.

Kožarić se uvijek opirao odrastanju da bi djetinje raširenim očima održavao vječnu svježinu pogleda. U tome je njegova životvorna moć, sposobnost da nam pomogne u buđenju naših osjetila, jačanju senzacija, dopuni i revidiranju iskustava. ‘Moj atelijer je laboratorij za oživljavanje’ kaže Kožarić. I u pravu je! Naime, njegova su djela, bez obzira u kojem se obliku i materijalu pojavljivala, kako za laike tako i za znalce – katalizatori obnove. Nikakvo čudo jer sva su i sama potencijalni objekti ‘restauracije’. Dobro je, naime, poznato da je Kožarićev uvriježeni stav nemirenje s dovršenošću, a manira – stalna revizija vlastitog opusa. Tako ni ona djela koja su povijesno, enciklopedijski ‘betonirana’ nisu imuna na njegove dodatne, ponekad tek simbolične, a često vrlo radikalne intervencije.


Autoportreti

Akademija-Art