4. saziv Martinjske kolonije “Vinorelli u Vrbniku”

Slikanje vinom

Na četvrtom sazivu Martinjske kolonije "vinorelli u Vrbniku", pod pokroviteljstvom vinarije KATUNAR, od 15. do 18. studenog 2012. sudjelovali su Barac Dragutin, Filipović Ksenija, Goya Darko, Karežić Josip, Kiš Ivica, Lončarić Saša, Raič Ivo, Šercar Hrvoje, Zima Željko i Zirdum Mirjana iz Hrvatske, te Mazzoni Lisa iz Francuske

Izložba vinorella sa četrtog saziva kolonije "vnorelli u Vrbniku" pod pokroviteljstvom vinarije KATUNAR, svečano je otvorena u galeriji vinorella vinarije KATUNAR u subotu 17. studenog 2012.

Ivica Kiš