38.SGJ – koncert Gudačkog seksteta Münchenske filharmoni​je

sgj 2

sgj 2

Odličan nastup Gudačkog seksteta Münchenske filharmonije

Samoborska glazbena jesen ušla je u drugi tjedan svog programa. Na polovici festivala za novi glazbeni užitak pobrinuo se Gudački sekstet Münchenske filharmonije kojeg čine Sreten Krstić (violina), Odette Couch (violina), Wolfgang Berg (viola), Anja Kreynacke (viola), Stephan Haack (violončelo) i Thomas Ruge (violončelo). Nakon jučerašnjeg nastupa i izvedbe dvije nagrađene nove skladbe s natjecanja New Note, drugi nastup ovog seksteta protekao je u posve drugačijem ozračju, s pomno odabranim repertoarom.

sgj 1

Početak je obilježila obrada za dvije violine Sonate za klavir br. 8 u a-molu, KV 310 W. A. Mozarta, prva od samo tri sonate u molu koje je Mozart skladao za instrumente s tipkama. Slijedila su dva početna stavka Terceta u C-duru za dvije violine i violu, op. 74 Antonína Dvořáka, a potom Gudački kvartet br. 5 u D-duru, op. 64 Josepha Haydna, koji je postigao veliku popurnost i uspjeh kada ga je Haydn skladao. Na kraju stigao je jedan od najznamenitijih i najomiljenijih skladatelja romantičara Felix Mendelssohn i njegov Gudački kvintet br. 2 u B-duru, op. 87. Odobravanje publike na kraju koncerta bila je potvrda kako je Gudački sekstet Münchenske filharmonije imao zaista odličan nastup.

sgj 3

Inače, Gudački sekstet osnovan je 1993. godine na inicijativu Sretena Krstića, koncertnog majstora Münchenske filharmonije i postao je važnim dijelom glazbenog života u Njemačkoj, a potom i šire.

Samoborska glazbena jesen u nedjelju, 6. listopada, nastavlja se nastupom prošlogodišnjeg dobitnika Nagrade Grada Samobora Krešimira Starčevića s djelima Mozarta, Beethovena, Debussya, Čajkovskog, Kempfa i Chopina.