1100 primjedbi na Zakon o otpadu

otpad

 
U sklopu javne rasprave o nacrtu prijedloga zakona o otpadu, koja je trajala od 2. travnja do 2. svibnja, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode od stotinjak različitih subjekata zaprimilo je oko 1100 primjedbi. 
 
Najviše primjedbi odnosilo se na definicije, naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, spaljivanje i suspaljivanje otpada te uvoz otpada radi energetske oporabe, priopćilo je Ministarstvo.

Rokovi prema kojima se do 1. siječnja 2015. mora osigurati odvojeno sakupljanje papira, metala, plastike, stakla, električnog i elektroničkog otpada, otpadnih baterija i akumulatora, otpadnih vozila, otpadnih guma, otpadnih ulja, građevnog otpada, otpadnog tekstila i medicinskog otpada te do 1. siječnja 2013. osigurati odvojeno sakupljanje biootpada dogovoreni su s Europskom unijom te iz tog razloga nisu mogli biti promijenjeni, a o čemu je bilo više primjedbi. Iako se velik dio javnosti izjasnio protiv bilo kakve mogućnosti spaljivanja otpada ili korištenja otpada kao energenta, odredbe Zakona moraju obuhvatiti i ove mogućnosti jer tako nalaže Okvirna direktiva o otpadu, navodi Ministarstvo.

Među ostalim, dodan je novi članak prema kojem se za opasan otpad nastao u kućanstvu ne primjenjuju odredbe o miješanju, skupljanju, prijevozu i skladištenju opasnog otpada. 

Ministarstvo navodi i kako je, s obzirom na velik broj primjedbi i područje koje nije strogo ograničeno odredbama propisa Europske unije, u prijedlog zakona unesena odredba o zabrani uvoza otpada u energetske svrhe do uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom.

Nacrt prijedloga zakona poslan je Europskoj komisiji, a nakon očitovanja iz Bruxellesa bit će poslan u Vladinu proceduru.

Izvor: HRT

Akademija-Art