ZILIK: Radionica Ivane Maradin

Sample Image
Sample Image

Voditeljica radionice je karlovačka umjetnica i likovna pedagoginja Ivana Maradin.

Kao što u svome radu istražuje varijacije jednoga motiva, a to je kod akademske slikarice Ivane Maradin često apstraktni oblik dvodjelne diobe, tako je ova likovna umjetnica i u radu s djecom krenula od istovjetnoga polazišta – reprodukcije ženskoga portreta Vjekoslava Karasa koji se preobražava intervencijama u tehnici kolaža.

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Sample Image

Serijalnost kojom se propituju beskonačne mogućnosti kompozicijske kombinatorike jedan je od temeljnih metodoloških postupaka koji je inaugurirala moderna umjetnost. Raspon duhovnih, emocionalnih i racionalnih izraza nipošto nije umanjen svođenjem radova na isti motiv, već naprotiv još jasnije biva naglašen.

Sample Image

Sample Image

Ivana Maradin je rođena 1966. godine u Karlovcu. Godine 1988. diplomirala je dizajn za tekstil i odjeću na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Godine 2004. diplomirala je likovnu umjetnost na Filozofskom fakultetu u Rijeci, u klasi M. Pongraca. Bavi se grafičkim dizajnom, slikarstvom i likovnom pedagogijom.

Sample Image

 

Karlovac, siječanj 2010./37 ZILIK
Popis djece sudionika Malog ZILIK-a
Adrijana Batušić
Aleksandra Maslek
Aleksandra Savović
Ana Marija Trbuščić
Ana Mendl
Ana Paušić
Anamarija Jurčić
Anton Mustafić
Anton Poleksić
Anton Tadić
Antonela Tadić
Antonia Benčić
Antonija Opat
Antonio Baričević
Antonio Hrastovčak
Barbara Stipetić
Beatris Mihelčić
Bojan Medved
Borna Lucijanić
Bruno Marko Vučković
Danijela Palijan
David Mileusnić Aman
Denis Petrović
Dino Begović
Domagoj Rade Talijančić
Dominik Hlaj
Dorian Sokač
Dragana Bijelić
Duje Papić
Elena Babić
Emil Kucalović

Sample Image

 

Fran Jure Šipuš
Fran Spudić
Franka Turić
Gabriela Čečura
Helena Hastor
Helena Ostarčević
Hrvoje Hlaj
Iva Bišćan
Iva Skukan
Ivan Ružyćkyj
Ivan Škripelj
Ivana Belan
Ivana Benšić
Ivana Medved
Ivana Špoljarić
Ivana Vran
Ivona Novosel
Ivona Sestrić
Ivona Starešinčić
Ivona Vrbić
Jelena Jurčić
Jelena Škrtić
Josip Juraj Klarić
Josip Jurkić
Josipa Grginčić
Josipa Hrastovčak
Karlo Tomljenović
Karlo Vlahović
Karolina Mladenić
Kristina Božić
Kristina Mrzljak

Sample Image

 

Lana Knežević
Lara Rožić
Larisa Matić
Laura Mendl
Laura Obrenović
Laura Vukelić
Leon de Trempis
Leon Lenuzzi
Leona Šprajcer
Leonarda Vuković
Lorena Čačković
Lovro Juras
Lucija Hrastovčak
Lucija Humić
Lucija Kratofil
Luka Petrić
Maja Novosel
Margareta Gerić
Mariano Mazarekić

Sample Image

 

Marija Lukačić
Marija Rade
Marija Ružyćkyj
Marijana Vran
Marijo Vran
Marin Budisavljević
Mario Hrastovčak
Marko Busić
Marko Hlaj
Marko Prstac
Marko Rožić
Marko Ružyćkyj
Marko Strusa
Martina Fiolić
Martina Štefan
Martina Štefančić
Martina Vran
Matea Jurčić
Matea Škrtić
Matej Hajdin
Mateja Banić
Mateja Jakin
Mateja Šlat
Melita Begović
Melita Marić
Mia Buturajac
Mia Mikšić
Milan Paušić
Milena Drpa
Mladen Zebić
Nadja Busić
Neven Kasunić
Nikolina Đuretek
Nikolina Šprajcer
Nikolina Vračar
Noa Čujko
Paloma Pavan
Paola Pleš
Paula Jakšić
Paula Mravunac

Sample Image

 

Paula Radočaj
Petra Franjković
Petra Hrelić
Petra Ilić
Petra Kokić
Radmila Luketić
Sabina Kucalović
Sandro Urisk
Sara Golik
Sara Pušić
Sonja Gračanin
Stella Žaja
Tereza Krašić
Tomislav Jelenčić
Valentina Biličić
Valentina Livojević
Valentina Ružyćkyj
Vedrana Matić
Vjeran Franušić
Yelena Knežević
Zita Martinović
Zrinka Bridić
Željko Šimag

Sample Image

Fotografije: Iva Lulić

Suzana Rupčić

domvladimirnazor@gmail.com

Akademija-Art.net