Završena Katehetska ljetna škola u Splitu

splitska

Split – Završila je Katehetska ljetna škola koja se u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu održavala od 25. do 27. kolovoza. Tema škole bila je “Koncilske teme u nastavi vjeronauka”.

Program posljednjeg dana uobičajeno je započeo molitvom, nakon koje je uslijedilo predstavljanje izvješća i zaključaka o rada u skupinama. Rad u četiri skupine, “Vjeronauk u izgradnji vjerske slobode (Dignitatis humanae)”; “Liturgija je srce Crkve. (W. Kasper). Vjeronauk i njegov doprinos liturgiji Crkve (Sacrosanctum Concilium)”; “Vjeronauk kao neizostavni dio kršćanskog odgoja (Gravissimum educatiomis)”; “Gaudium et spes kao charta kršćanskog humanizma. Odgoj za društvene vrijednosti u nastavi vjeronauka”, u tri dana škole prošli su svi sudionici skupa. Na njima su, kroz promišljanja i razgovor, obradili navedene teme i naučili kako ih približiti djeci kojoj predaju.

Katehetska ljetna škola zaključena je aktualnim satom, na kojem su sudionici mogli otvoreno postavljati sva aktualna pitanja vezana za obrazovanje, vjeronauk i vjeroučitelje. Na pitanja su odgovarali voditelj povjerenstva Katehetske škole mr. Josip Periš, predstojnik Nacionalnoga katehetskog ureda HBK prof. dr. Ivica Pažin i viša savjetnica za vjeronauk Agencije za odgoj i obrazovanje Sabina Marunčić.

Na samom kraju okupljenima se obratio mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup i predsjednik Vijeća HBK za katehizaciju, koji je istaknuo da je kroz razgovor s vjeroučiteljima uvidio da su zadovoljni predavanjima i radionicama te da na tom želi zahvaliti svim organizatorima. Zahvalio je i vjeroučiteljima na sudjelovanju i zaključio kako će se plodovi njihova doškolovanja očitovati kroz rad s onima zbog kojih i jesu tu, s djecom. Svi vjeroučiteljima dao je svoj pastirski blagoslov. (IKA)