Velika Britanija: Ljubomora bi mogla postati kažnjiva zakonom

ljubomora

ljubomora

Britanci razmišljanju o reformi Zakona o obiteljskom nasilju koja bi omogućila da i psihološko zlostavljanje, poput ljubomore, bude zakonom kažnjivo. Grupe za ženska prava koje se zalažu za ovu promjenu tvrde da je zakon previše usredotočen na fizičko zlostavljanje, dok od ove vrste nasilja žene ostaju potpuno nezaštićene. Kriminolozi, međutim, smatraju da bi promjena definicije zlostavljanja policiji predala arbitrarnu moć prosuđivanja težine zločina.