Uz svečanu sjednicu i Dan HAZU

hazu
Dodjela Nagrada HAZU za 2013. godinu

hazu

Svečana sjednica u povodu Dana Hrvatske akademije i dodjele Nagrada Hrvatske akademije za 2013. godinu održat će se u utorak 29. travnja 2014. u 11 sati, a mjesto događanja je atrij palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Zrinski trg 11

Proslava će početi uz prigodnu riječ akademika Zvonka Kusića, predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zatim je na redu dodjela nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a u glazbenom dijelu programa nastupaju Komorni zbor «Ivan Filipović» te dirigent Goran Jerković, a izvode se djelo Josipa Štolcera Slavenskog Voda zvira te skladba Emila Cossetta Čardaš.

Donosimo detalje o nagradama Hrvatske akademije znanosti i umjetnostiza najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu.

Za područje društvenih znanosti nagradu dobiva: prof. dr. sc. Jasna Omejec za knjigu Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava, Strasbourški Acquis, Novi Informator, Zagreb, 2013.

Za područje prirodnih znanosti i matematike dodjeljuju se dvije nagrade. Tako nagradu dobiva prof. dr. sc. Amir Hamzić, za značajna znanstvena otkrića u istraživanju fizičkih svojstava oksidnih heterostruktura i spinskoga Hallova efekta u slitinama i koja ukazuju na buduća istraživanja u spintronici s izrazitim potencijalnim primjenama. Prijedlog za nagradu HAZU osniva se na četiri rada (u suautorstvu). Nagradu dobiva i mr. sc. Vladimir Zebec (u miru), za monografiju “Zbirka Trepča/Stari Trg” (Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012.)

Za područje medicinskih znanosti nagradu dobiva prof. dr. sc. Zdravko Petanjek, za značajna znanstvena otkrića o odgođenoj maturaciji dendrita asocijativnih neurona tijekom ranog djetinjstva u čovjeka. Prijedlog za nagradu osniva se na tri znanstvena rada (koji čine tematsku cjelinu) objavljena u suautorstvu.

Za područje filoloških znanosti nagradu dobiva prof. dr. sc. Marija Turk, za knjigu: Jezično kalkiranje u teoriji i praksi. Prilog lingvistici jezičnih dodira. (Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet u Rijeci, Zagreb – Rijeka, 2013.)

Za područje književnosti nagradu dobiva dr. sc. Stipe Botica, za knjigu: Povijest hrvatske usmene književnosti (Školska knjiga, Zagreb, 2013.)

Za područje likovnih umjetnosti nagradu dobivaju arhitekti Vinko Penezić i Krešimir Rogina za zajedničku nagradu za Kuću japansko-hrvatskog prijateljstva, kao jedinstveni primjer realizacije hrvatske arhitekture u inozemnom kontekstu (Tokamachi, Japan).

Za područje glazbene umjetnosti nagradu dobiva redoviti prof. (u miru) i skladatelj Zoran Juranić, član suradnik HAZU, za operu Posljednji ljetni cvijet.

Za područje tehničkih znanosti nagradu dobiva prof. dr. sc. Davor Romić za biotehnološka postignuća u području melioracije i gospodarenja vodom. Za nagradu Akademije predložena su četiri tematski povezana rada (u suautorstvu), koje je profesor Davor Romić postigao i objavio u najnovijim znanstvenim publikacijama.

Nives Gajdobranski