Uskoro istječe rok: Koju kategoriju mirovinskog fonda odabrati?

Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima od ove godine predviđeno je da se do 21. kolovoza mora započeti s radom novih kategorija fondova. Te sukategorije A, B i C, koje se razlikuju po stupnju rizika i mogućih prinosa, a izabrati ih možete još osam dana, do 7. kolovoza, u poslovnicama FINA-e. Ako kategoriju do tog roka ne odaberete sami, automatski ćete biti svrstani u kategoriju B, dok je najmanje rizična kategorija C. 

logo akademija art