Uređenje Međunarodnog parka skulptura u Jakovlju

jakovlje

jakovlje

NOVI CIKLUS ime je akcije kojom su članovi ULUPUH-a dovršili uređenje šume na sjeverozapadnoj strani Međunarodnog parka skulptura u Jakovlju.

Riječ je o parku sa šezdesetak skulptura suvremenih kipara iz zemlje i svijeta, jedinstvenom mjestu gdje se studenti, stručna javnost i svi ostali zainteresirani za suvremeni skulptorski izričaj mogu susresti sa djelima suvremenih kipara na jednom mjestu. Projektom se želi pokrenuti novi ciklus života Međunarodnog parka skulptura u Jakovlju te osloboditi skulpture od predominacije samoniklog bilja unutar perivoja.

Prošle je godine oslobođena parterna površina od šiblja, samoniklih stabalaca te je na taj način nekoliko skulptura postalo vidljivima. Sjekirama i pilama presijecane su i otkidane debele žile bršljana, a jesenas je uklonjen sav opaki bršljan sa velikih stabala u šumi. Veselje će biti potpuno kada se makne agresivna imela sa visokih krošnja za koju nam treba podizna radna košara. HDLU je angažirao susjeda iz Jakovlja da sruši i odveze suha, trula stabla pa će Park ubrzo izgledati njegovano, nakon što za nekoliko dana u drugom valu akcije ošišamo 80 m živice uz kolni prilaz dvorcu.

Osim radnog elana posvećenog šumi, volonteri ULUPUH-a su in situ istraživali mogućnosti i osmislili rješenje koje bi aktiviralo dva zapuštena ateliera na prvom katu dvorca. Time bi pokrenuli seriju događaja, sadržaja i aktivnosti u kojoj bi stanovnici Općine Jakovlje zajedno s umjetnicima gradili budućnost i identitet Jakovljanskog dvorca i Međunarodnog parka skulptura. http://ulupuh.wix.com/jakovlje

Mjesto održavanja: Perivoj dvorca Sixta u Jakovlju
Vrijeme održavanja: 10. i 27. listopada 2014.
Voditeljica projekta: Anastazija Debelli 
Foto: Alan Matuka
Jednodnevna instalacija: Boris Boduljak