Na izložbi će biti predstavljeni radovi iz područja grafičkog dizajna, produkt dizajna i enterijera bosanskohercegovačkih autora nastali u proteklih desetak godina.
Izlažu:
Branko Bačanović, Naida Begeta, Asim Đelilović, Saša Đorđević, Bojan Hadžihalilović i Amer Mržljak (Trio / Fabrika), Anur Hadžiomerspahić i Ajna Zlatar (Ideologija), Omer Halilhodžić, Enes Huseinćehajić i Vedran Mujagić, Tarik Jesenković, Dalida Karić Hadžiahmetović, Aleksandra Nina Knežević, Čedomir Kostović, Sanda Popovac, Miodrag  Spasojević – Štrika, Saša Vidaković, Amir Zec Vuk i Amra Zulfikarpašić
.

Sample Image
Anur i Ajna, Ideologija

Izložba u galeriji ULUPUH predstavlja dio razmjene izložbi između dva srodna udruženja, ULUPUH-a i ULUPUBiH-a, od kojih će se drugi dio realizirati kao gostovanje dvaju ULUPUH-ovih izložbi u Sarajevu:  Putujuće izložbe ilustracija "-35" i izložbe "Lutka u ilustraciji i animiranom filmu" koje će se 20. listopada ove godine otvoriti u sarajevskoj galeriji Collegium artisticum. 

Prigodom otvorenja govoriti će Ivana Bakal, predsjednica ULUPUH-a, Iva Babaja, potpredsjednica ICOGRADA-e, te gospodin Vladimir Raspudić, veleposlanik Bosne i Hercegovine u RH.

Sample Image
Dalida Karic Hadžiahmetović, Terrorism

Izložba je projekt ULUPUBIH (Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine) nastao u skopu obilježavanja 50 godina nastanka i rada Udruženja. Izložba predstavlja autore i pojave na bosanskohercegovačkoj dizajn sceni u posljednjem desetljeću. Specifičnost društvenog ambijenta, izmijenjen društveni kontekst i proces tranzicije iz jednog političkog i ekonomskog sistema u drugi, kao i različita oblikovna iskustva, spoznaje i zahtjevi (autori obrazovani u zemlji, i oni u inozemstvu, po prestižnim dizajn školama) nude različite rezultate koji se ne mogu podvesti pod jedan zajednički nazivnik, niti iskazati jedinstvenom oblikovnom filozofijom. U tom smislu izložba nudi različite oblikovne prakse koje nisu uvjetovane samo generacijskim razlikama, već i načinom obrazovanja i različitim vrijednosnim sistemima. Pluralizam pogleda i oblikovnih praksi specifičnost je dizajn prostora Bosne i Hercegovine. Izložba predstavlja izbor najznačajnijih radova iz različitih područja dizajna i njihove autore koji su svoju potvrdu našli kako na lokalnoj tako i na međunarodnoj dizajn sceni.

Izložbu prati knjiga «Design Decade» u izdanju ULUPUBIH, Sarajevo, 2009. Uz promotivnu dimenziju ona je istovremeno prilog memoriji o dizajnu u Bosni i Hercegovini. Autor predgovora u knjizi  je prof. dr. Sulejman Bosto, a svojim se kritičkim osvrtom projektu pridružio i prof. dr. Sadudin Musabegović.

Sample Image
Naida Begeta, Product design

Recentna praksa dizajna u Bosni i Hercegovini artikulira se u pluralizmu izražajnih formi, kroz diferencirane autorske rukopise i različite dizajnerske koncepte. Stoga se ta praksa, po prirodi stvari, ne može svesti na jednoznačan zajednički nazivnik, na neko opće obilježje, na jedan jedini kod. U iskustvu bosanskohercegovačkih dizajnera simbiotički ili komplementarno djeluju, interreagiraju i komuniciraju različiti dizajnerski diskursi i nazori. Razumijevanje, tumačenje, i vrednovanje aktualne bosanskohercegovačke dizajnerske produkcije mora uzeti u obzir ne samo bazične tehničke, funkcionalne i estetičke parametre, mjerila i zakonitosti suvremenog dizajnerskog oblikovanja (i njegovih konkretnih disciplinarnih izvedbi), nego još neke pretpostavke:

a)
specifičnu razvojnu povijest dizajna u Bosni i Hercegovini (koja je nedavno obilježena 50-godišnjim jubilejom). Ta se povijest – sa svojim (dis)kontinuitetima – javlja kao akumulirano iskustvo i kao iskustveni proces prethodnih generacija, kao tlo iz kojega se generiraju i novi kreativni iskoraci, prodori, inovacije i nadilaženja starih iskustava u novom načinu dizajnerskog mišljenja;

b)
specifičnost bosanskohercegovačkog kulturnog kompleksa, odnosno specifičnost socio-kulturnih determinacija i slojeva bosanskohercegovačke društvene i kulturne povijesti. Taj bosanskohercegovački kompleks (kao amalgam, kao kompozit ili kao simbioza različitih kultura i njihovih interakcija), predstavlja estetski, simbolički, i mentalni kapital – iz kojeg poticaje crpe i umjetničke prakse, a to znači i praksa dizajna, koja je na toj osnovi (direktno ili indirektno) kultivirala i profilirala osebujan estetski senzibilitet i objektivirala ga u konkretnim dizajnerskim zadacima i rješenjima. Taj kulturno-specifični kapital može se prepoznati u dizajnerskoj primjeni simboličkog i semiotičkog registra, u stilizacijama i redizajnu tradicionalnih estetskih matrica, u poimanju i interpretaciji prostora, slike, znaka…

Sample Image
Omer Halilhodžić, Sportback

c)
komunikativnu otvorenost prema suvremenim tehnikama i medijima svjetskog dizajna, prema suvremenim sredstvima vizualne, komunikacijske i informatičke kulture, njihovu interaktivnu primjenu u različitim dizajnerskim disciplinama

d)
specifičnu kontekstualizaciju dizajnerske poruke koja se obraća različitim adresatima (tržištu, kulturnoj ili političkoj javnosti, informatičkim medijima). U tom pogledu bosanskohercegovački dizajn osim primarne «upotrebne» vrijednosti, odnosno, funkcije poruke ili dizajniranog proizvoda – to jest, osim specifičnih striktno marketinških funkcija (u rasponu od tržišta industrijskih proizvoda pa sve do proizvoda kulturne industrije i masovne kulture) – razvija specifičan socijalno-kritički i kulturno-kritički angažman dizajna. Adresat tih kritičkih poruka je društvena, kulturna i politička stvarnost bosanskohercegovačkog društva ali i stvarnost globalizacije i globaliziranog svijeta i njegovih proturječnosti. Tako – u različitim modalitetima dizajnerskog jezika – u diskursu bosanskohercegovačkih dizajnera do riječi dolazi svojevrsni ludički impuls ili pak ironijsko-kritička gesta, u kojoj se razobličavaju naličja semantike i semiotike suvremene epohe, kao dehumanizirane epohe moći i nasilja.

Sample Image
Aleksandra Nina Knezević, Human

U cjelini uzevši, bosanskohercegovački dizajn se hvata u koštac sa izazovima i zadaćama suvremenog dizajnerskog umijeća koristeći kapacitete modernih sredstava i tehnika, ali kultivirajući svoj vlastiti diskurs i vlastitu estetiku. Ta estetika – koja posreduje i povezuje rezultate prošlih sikustava i specifičnih likovnih i kulturnih tradicija, sa suvremenim tehnikama, formaam i sadržajima dizajnerskog jezika – oblikuje simbiozu lokalnog i globalnog ikustva, povezuje opće i posebno, te se oblikuje u jeziku jedne umjetničke prakse koja nadilazi puki funkcionalizam ili formalizam i ustanovljava (i) kao spoznajna praksa, odnosno, kao kritičko ogledalo vremena.

Prof. dr. Sulejman Bosto

Sample Image
Amra Zulfikarpašić, Bosančica tango

ULUPUBIH – Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine osnovano je u listopadu 1954. godine u Sarajevu kao strukovno udruženje onih koji se bave primijenjenim umjetnostima i dizajnom. Udruženje je od tada do danas aktivno radilo na prezentaciji i promociji primijenjenih umjetnosti i dizajna Bosne i Hercegovine. Udruženje je član svjetskih strukovnih asocijacija: ICSID i ICOGRADA. http://www.ulupubih.com.ba/

Info:
Maša Štrbac, voditeljica Galerije ULUPUH
galerija-ulupuh@zg.t-com.hr

Akademija-Art.net