Skip to content

Staša Čimbur: Šešir u slici

O assemblageu i inspiraciji:
Tisak na platnu je baziran na elementima preuzetim iz fotografije. Na taj se način tvori slikarska površina, koja na ikonografskoj razini reprezentira predmete modnog pribora, dok je crtež sazdan radom igle i konca. Ovaj ciklus radova slavi putenost ženskog tijela, predstavljenog simbolima taktilnog – prsti i ruke, vizualnog – oči i gustativnog karaktera – usnice i usta . Poticaj za ovaj niz radova predstavlja znameniti refren pjesme See Me, Feel Me, Touch Me grupe The Who, koji na izvjesni način sugerira komunikacijske i konzumacijske aspekte naše egzistencije.

Staša Čimbur je primijenjena umjetnica modnog pribora. Stvara šešire i nosive objekte za glavu i tijelo, torbe i spremnike, suncobrane, šalove, tisak na tekstilu, te objekte i assemblage za interijer u širokom spektru materijala i tehnika. Do sada je izlagala na više od 90 izložbi, performances-a i modnih revija u muzejima, galerijama i kulturnim centrima u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Austriji, Belgiji, Njemačkoj, Srbiji, Izraelu i Americi. Članica je HZSU-a, tekstilne sekcije ULUPUH-a, HDD-a te umjetničkih udruženja Nizozemske Haagse Kunstkring i Hat Platform. Njezini se objekti nalaze, uz privatne kolekcije, u muzejima, galerijama i institucijama poput Gemeentemuseum – Den Haag, North Sea Gallery – Scheveningen, Gallery Coumans – Utrecht, Business Art Service – Raamsdonkersveer, Foundation of de Verenigde Spaar Bank/Fortis Bank – Nizozemska te u Hrvatskom narodnom kazalištu i Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.
e-mail: stashahats@yahoo.com

Akademija-Art.net

See also  Novinarka EPH Slavica Lukić prva osuđena zbog javnog sramoćenja