Skip to content

Slavonci odustaju od legalizacije kuća jer nemaju novca

kuca

Čini se da će nezavidan posao obrade 820 tisuća podnesenih zahtjeva za legalizaciju bespravnih gradnji ministrice Anke Mrak Taritaš potrajati više od dvije godine – osim što se lokalne samouprave bore s količinom posla, sve je više građana koji si nabavu dokumentacije ne mogu priuštiti, a prazan zahtjev predalo ih je 600.000. Taj će problem sljedećih godinu dana biti sve izraženiji, posebno u Slavoniji i Baranji, gdje pojedinci već odustaju od legalizacije.