Skip to content

Prva izložba stereo slika

"ste®eos©opic@l" (X3D), stereo fotografske slike Ivice Kiša je, naime, prva izložba stereo slika u nas, izloženih da se gledaju golim okom, a ne kroz stereoskop.

Sample Image

Izvor fotografija:
Gordana Stuparić (fotozine.org) i
ns-dubrava.hr

Zašto sam inzistirao da se izlože veliki formati streoskopskih slika koje se gledaju golim okom a ne stereoskopom?

Stereoskop je proteza izmišljena za one koji nisu ovladali vještinom stereo gledanja. Nije fora gledati stereo slike kroz stereoskop jer je na taj način promatrač izoliran od okoline. Kad netko gleda sliku kroz stereoskop onda je sam sa slikom i ne komunicira sa nikim, dok stereoskopsko gledanje golim okom pruža mogućnost da stereo sliku gleda istovremeno više ljudi, komentiraju viđeno i komuniciraju. Promatrači sudjeluju u gledanju i međusobno izmjenjuju dojmove o opažaju. To je poanta i ove izložbe koju sam napravio da ljudi progledaju stereoskopski. Sudjelovanje i druženje u streoskopskom gledanju daje kompletniji doživljaj izloženih radova od (izoliranog) gledanja stereo slika kroz stereoskop. (Ivica Kiš)

Sample Image

Link na sliku galerije "Vladimir Filakovac" nakon dovršetka postavljanja radova za izložbu "ste®eos©opic@l":

Link na stranicu galerije "Vladimir Filakovac" nakon otvorenja izložbe:
dopunjene ilustracijama sa otvorenja, a još slika sa otvorenja ima na:
i dalje u toj galeriji
i
te dalje u tom albumu.

Sample Image

SLIKA 1. HAUSTOR, 2008.

KINEMAT0STERE0SK0PIJSKI NIZ 0D 16 ( MULTI BURST) SNIMKI DIGI0T0M SONY W7, (0PCIJA MULTI BURST 1/7.5 daje 16 snimki u 1/2 sekunde) PRVI PUTA SNIMLJEN VERTIKALNI KADAR IZ TRAMVAJA U VOŽNJI ILIC0M. U galeriji „Vladimir Filakovac" izložena je stereoskopska slika, dakle veliki print koji se gleda kroz točku ispred slike, ili ukriž, kao i sve ostale izložene X3D slike dok je na:
izložena stereoskopijska slika, odnosno slika koja se gleda paralelnih pogleda (kroz sliku) ili ||3D.

SLIKA 2. ROTIRAJUĆI DODEKAEDRON, 2004.

KINEMAT0STERE0SK0PIJSKI NIZ (1/15 MULTI BURST opcija digiota SONY W7 kojm radi 16 snimki u sekundi) 0 NIT 0BJEŠEN R0TIRAJUĆI D0DEKAEDR0N. od po dvije susjedene snimke iz MULTI BURST-a rotirajućeg motiva dobiva se jedan STERE0 PAR. Kod pravilnih poliedara od svih 16 sličica može se napraviti 16 STERE0 PAROVA U galeriji „Vladimir Filakovac" izložena je stereoskopska slika, dakle veliki print koji se gleda kroz točku ispred slike, ili ukriž, kao i sve ostale izložene X3D slike dok je na:
Ukoliko je snimljena čitava zaokretna faza od stereoskopskih se parova može napraviti 4D-animacija!! Dakle animacija koja osim dvije dimezije formata (širine i visine) i vremenske dimenzije (trajanja) ima i dubinu!! Takva ||4D animacija može se vidjeti na:

SLIKA 3. BISERUJKA, ŠPILJA KOD RUDINA NA KRKU, 2002.

Dvije snimke snimljene (analognim fotoaparatom MINOLTA MAXXUM) sa stativa i sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm. Skenirane analogne slike posložene u P.S.-u.
Sample Image

SLIKA 4. SKULPTURA PERUŠKA BOGDANIĆA U PARKU DVORCA JAKOVLJE, 2006.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 50 cm

SLIKA 5. UŠĆE CETINE 2009.

stereoskopska (X3D) slika napravljena od dvije snimke digiotom (SONY W7) sa trajekta koji je plovio Bračkim Kanalom (iz Splita put Staroga Grada na Hvaru). Motiv (0miš sa ušćem Cetine) je od mjesta snimanja udaljen oko 22.500 metara!! Snimano je sa dvije različite pozicije broda u kretanju (u vremenskom razmaku od dvije minute), pa uz pretpostavku da je brzina plovidbe oko 8m/sekundi, razmak među snimkama je oko 960 metara (to je stereoskopski razmak pri kojem pogledi zatvaraju kut malo veći od 2°!) U ovom primjeru prednji plan (more) je "apstraktna tekstura" pa nimalo ne ometa prostorni ugođaj reljefnog doživljaja planina.

SLIKA 6. JATO SALPI, 2008.

STEREOGRAM napravljen u PAINT-u i P.S.-u uz zahvalu članu fotozine-a Alienu sa čije sam podvodne snimke od jedne salpe (sistemom copy-paste) složio ovaj stereogram ribljeg jata.

SLIKA 7. SVETA LUCIJA, JURANDVOR, KRK, 2006.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 80 cm

SLIKA 8. VRT TVRDALJA PETRA HEKTOROVIĆA U STAROM GRADU NA HVARU, 2009.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm

SLIKA 9. ZVONIK SVETOG DUJE KROZ OKNO DIOKLECIJANOVE PALAČE, 2005.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm

SLIKA 10. OPRTALJSKA VRATA, 2006.

Snimano kamerom opskurom stereoskopikom (©ame®r@ obs©u®@ ste®eos©opic@, vlastita konstrukcija) na fotopapir BROMAL 3.11.2006. (od 14:22 do 14:40, exponirano 1080 sekundi ili 18 minuta). Sken negativa finaliziran P.S.-om.

Sample Image

SLIKA 11. ZAGREBAČKA KATEDRALA, 2007. (poklon galeriji „Vladimir Filakovac")

Samookidačem snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7 položenim na nogostup) sa stereoskopskim razmakom od cca 50 cm

SLIKA 12. RIVICA, RESTORAN U NJIVICAMA NA OTOKU KRKU 1996.

Snimano kamerom opskurom stereoskopikom (©ame®r@ obs©u®@ ste®eos©opic@, vlastita konstrukcija) na fotopapir BROMAL 5.8.1996. (od 15:20 do 15:40, exponirano 1200 sekundi ili 20 minuta). Sken negativa finaliziran P.S.-om.

SLIKA 13. SPLITSKI ZVONICI, 2005.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 120 cm

SLIKA 14. JAGLAC, 2002.

Stereogram, friz od 4 snimke cvijeta napravljene iz 4 gledišta (oko jaglaca) kamerom opskurom mikrom (©ame®r@ obs©u®@ mi©®@ f=12mm, vlastita konstrukcija) na FUJICOLOR SUPERIA CA110 200 ASA (C-110 kazeta), skenovi negativa složeni P.S.-om

SLIKA 15. GUNDULIĆEVA, 2007.

KINEMAT0STERE0SK0PSKI MULTI BURST NIZ SNIMLJEN IZ PUZEĆEG TRAMVAJA. U galeriji „Vladimir Filakovac" izložena je stereoskopska slika, dakle veliki print koji se gleda kroz točku ispred slike, ili ukriž, kao i sve ostale izložene X3D slike dok je na:
izložena stereoskopijska slika, odnosno slika koja se gleda paralelnih pogleda (kroz sliku) ili ||3D.

SLIKA 16. BRODSKA TVRĐAVA 1996.

Snimano na Agfacolor negativ (leica) film, serijskom ekspozicijom (iz ruke MINOLTA MAXXUM monoskopska analogna kamera, objektiv f=50mm) sa preleta motornim zmajem lipnja 1996. Stereoskopski razmak snimki definiran je brzinom letjelice (m/sek) i vremenskim razmakom između svake ekspozicije. Monoskopsku (jednu) snimku objavila Hrvatska Pošta u seriji poštanskih maraka hrvatske utvrde (13.05.2003. design: Danijel Popović), odbivši prijedlog autora fotografije, da se otisne stereoskopski blok serije maraka (za što nije bilo nikakvih tehničkih prepreka, što bi se izazvalo pozornost u filatelističkom svijetu u kojem su stereoskopske serije poštanskih maraka pravi rariteti).

SLIKA 16a. POŠTANSKA MARKA HRVATSKE POŠTE, BRODSKA TVRĐAVA

SLIKA 17. RAPSKI ZVONICI, 2005.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 250 cm

SLIKA 18. TRIJEM UZ RIBNJAK TVRDALJA PETRA HEKTOROVIĆA U STAROM GRADU NA HVARU, 2009.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 50 cm

SLIKA 19. KROVOVI RADIĆEVE, 2006.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm

Sample Image

SLIKA 20. LEUTZINGEN, ŠVICARSKA 1999.

Snimano kamerom opskurom stereoskopikom (©ame®r@ obs©u®@ ste®eos©opic@, vlastita konstrukcija) na fotopapir ILFORD 12.8.1999. (od 10:50 do 11:07, exponirano 1020 sekundi ili 17 minuta). Sken negativa finaliziran P.S.-om.

SLIKA 21. ZAGORSKI VINOGRAD, 2007.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm

SLIKA 22. OZALJ, 2009.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm

SLIKA 23. ŽENA I TRAMVAJ, 2006.

Kinematostereoskopske slike nisu prave stereoskopske slike jer su sve snimljene stabilnom kamerom (u mirovanju) iz jednog gledišta, no umulti brst modu snimanja prostorni dojam pri stereoskopskom gledanju daje motiv u pokretu. Pri tome motiv koji se kreće slijeva nadesno vidimo ispred slike ako ga gledamo stereoskopski (ukriž), no ukoliko se motiv kreće sdesna nalijevo pred slikom ćemo ga vidjeti ako gledamo stereoskopijski (kroz sliku). Na ovoj slici se tramvaj kretao veoma polako nalijevo, a žena pred njim nadesno.

SLIKA 24. ZELENI VAL, 2006.

STEREOGRAM napravljen P.S.-om od teksture složene iz detalja anlogne snimke (parka). U galeriji „Vladimir Filakovac" izložen je posljednji sterogram iz eksperimentalnog niza stereograma napravljenih u P.S.-u od istog tksturnog predloška, a cijeli se niz može vidjeti na:
Svaki primjerak ove serije stereograma na displeju kompjutera može se gledati stereoskopski (ukriž ili kao X3D) ili steroskopijski (kroz sliku ili kao ||3D), jer mu je u toj veličini steroskopski razmak manji od prosječnog razmaka zjenica kod ljudi.

SLIKA 25. ZDENAC

Snimano 15.10.2008. stereoskopskom kamerom opskurom (drugom vlastite konstrukcije N0VA ©ame®@ obs©u®@ ste®eos©opic@) na fotopapir BROMAL K63, od 15:10 do 15:35 (exponirano 25′ ili 1500”). Motiv difuzno osvijetljen, dokumentarno snimljen digiotom SONY W7 mode automatic sa sljedećim parame3ma; 400ASA,1/125s, 5.6, fl7.9mm. Pokazan je sken kontaktne kopije (pozitiva) napravljene na istom papiru. N0VA ©ame®@ obs©u®@ ste®eos©opic@ napravljena od ambalažne kartonske kutije šaržera za Canon-ov printer. Snima na format 335x125mm stereo snimke čija je stereoskopska distanca 165mm, a format 150x100mm. Objektivi (rupe) imaju promjer od cca 0,29mm (prije zagaravljivanja, a nakon izrezivanja, pixelome3jska izmjera je 0,2965 i 0,2988mm) na udaljenosti 93mm.

SLIKA 26. RIBNJAK TVRDALJA PETRA HEKTOROVIĆA U STAROM GRADU NA HVARU, 2009.

Iz ruke snimljene dvije snimke (digiotom SONY W7) sa stereoskopskim razmakom od cca 60 cm

SLIKA 27. NJIVICE, KRK 1996.

Snimano kamerom opskurom stereoskopikom (©ame®r@ obs©u®@ ste®eos©opic@, vlastita konstrukcija) na fotopapir BROMAL 30.7.1996. (od 11:11 do 11:31, exponirano 1200 sekundi ili 20 minuta). Sken negativa finaliziran P.S.-om.

SLIKA 27a. NJIVICE, KRK 1996. ORIGINAL KONTAKTNA KOPIJA STEREOSKOPSKE SNIMKE KAMEROM OPSKUROM

Više primjera i podataka o stereo slikama kao i naputaka za vježbanje stereoskopskog gledanja pogledajte u forumu fotozine-a na:

Napominjemo da su svi izloženi radovi (osim originala, radova pod br.16a i 27a) izvedeni u digitalnom tisku visine 50 cm primjerenom za stereo doživljaj u velikom prostoru pa Vam preporučamo posjet galeriji "Vladimir Filakovac" (do 18.11.2009. u 19:00 sati).

Akademija-Art.net