Prosječna hrvatska plaća za svibanj 5.558 kuna

Sasha Sinclair 2

Prosječna plaća u Hrvatskoj za lipanj ove godine iznosila je 5.558 kuna, objavio je Državni zavod za statistiku. Na godišnjoj razini, plaća je nominalno bila viša za 1,3%, a realno za 1,7%. Najveća plaća za lipanj, od 10.611 kuna, isplaćena je zaposlenima u vađenju sirove nafte i prirodnog plina. U zračnom prijevozu prosječna plaća iznosila je 10.011 kuna, u proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 9.705 kuna, a u promidžbi i istraživanju tržišta 8.858 kuna. Poslovni

Sasha Sinclair 2