Predstavljanje knjige dr.sc. A. Šverko: GIANNANTONIO SELVA

predstavljanje knjige A. Šverko - MGT

predstavljanje knjige A. Šverko - MGT

Predstavljanje knjige

Giannantonio Selva – Dalmatinski projekti venecijanskoga klasicističkog arhitekta

autorice dr. sc. Ane Šverko održati će se u Galeriji Cate Dujšin Ribar – Muzej grada Trogira, u utorak, 18. veljače 2014. godine, u 19 sati. Knjigu će, uz autoricu, predstaviti dr.sc. Fani Celio Cega i prof.dr.sc. Ivo Babić.

O AUTORICI

Ana Šverko rođena je u Splitu 1972. godine. Diplomirala je 1998. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala 2002. na University of California Berkeley, College of Environmental Design (S.A.D.) te doktorirala na matičnom fakultetu 2011. godine.

U Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Splitu, radila je od 1998. do 2011. godine; od 2009. u zvanju više stručne savjetnice-konzervatorice za nepokretna kulturna dobra. Od 2012. zaposlena je kao znanstvena suradnica u Institutu za povijest umjetnosti-Centru Cvito Fisković u Splitu.

Surađivala je u dvadesetak projekata konzervacije i restauracije povijesnih građevina, uglavnom kao voditelj projekta, te u izradi desetak arhitektonskih projekata, isto toliko konzervatorskih studija, a također i arhitektonskih snimaka pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara. Publicira u znanstvenim i stručnim časopisima. Sudjeluje na znanstvenim skupovima i arhitektonskim izložbama. Grafička je urednica nekoliko knjiga i publikacija.

Dobitnica je više stipendija za stručno usavršavanje, strukovnih nagrada i priznanja.

Članica je uredništva zbornika Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji te suradnica na projektu Enciklopedije Matice hrvatske. Članica je hrvatskog ICOMOS-a.

O KNJIZI
GIANNANTONIO SELVA – DALMATINSKI PROJEKTI
VENECIJANSKOGA KLASICISTIČKOG ARHITEKTA

Urednik: Joško Belamarić / Recenzenti: Ivo Babić, Karin Šerman / Lektura: Maja Trinajstić / Prijevod: Graham McMaster / Kazalo: Ivana Majer / Oblikovanje: Luka Duplančić / Prijelom i grafička priprema: Luka Duplančić / Tisak: Tiskara Zelina d.d., Sv. Ivan Zelina / Naklada: 450 primjeraka / copies / Donator: Grad Trogir

Knjiga je objavljena na hrvatskom jeziku s proširenim engleskim sažetkom i 195 ilustracija s dvojezičnim legendama.

IZ RECENZIJA

„Venecijanski arhitekt Giannantonio Selva, jedan od najvažnijih predstavnika talijanskog klasicizma, ostavio je relevantan opus na hrvatskoj obali Jadrana, a prema narudžbama trogirske obitelji Garagnin. Njegov opus u Dalmaciji dobrim dijelom nije do sada bio poznat, niti je bio cjelovito obrađen. (…)

Selvini su arhitektonski projekti nastali na temelju korespondencije s naručiteljem, trogirskim plemićem Gianlucom Garagninom mlađim, pa tako i naručitelj zauzima bitnu ulogu u knjizi. Autorica na veoma iscrpan i uvjerljiv način ukazuje na plodonosne rezultate u korespondenciji i susretima Selve s istaknutim dalmatinskim intelektualcem Gianlucom Garagninom, koji je i sam imao nagnuća prema arhitekturi. (…)

Knjiga Ane Šverko iznimno je vrijedan doprinos u seriji relativno malobrojnih studija na temu klasicizma u Dalmaciji, a s obzirom na to da je Selva prvi venecijanski arhitekt u razdoblju klasicizma koji je putovao Europom, zbog širine utjecaja knjiga može biti itekako zanimljiva i onima koji se bave arhitekturom klasicizma u europskom kontekstu.”

Ivo Babić

„(…) Riječ je o izuzetno vrijednom djelu, kapitalnom u svojoj domeni, koje će donesenim novim spoznajama, dokumentima i nacrtima, originalnim interpretacijama i razvijenim tezama bitno proširiti poznavanje i razumijevanje tematike klasicističke arhitekture i urbanizma u Dalmaciji i Hrvatskoj u okviru širega europskog konteksta, te tako na najbolji način obogatiti našu arhitektonsku, povjesničarsku i širu kulturnu scenu kao i pružiti pouzdani novi sloj za daljnja istraživanja toga područja. Istodobno se ovim radom otvaraju i novi, dosad nepoznati slojevi za produbljivanje poznavanja i tumačenja i šire europske klasicističke arhitektonske scene.”

Karin Šerman