Pismo biskupa Uzinića u povodu Godine posvećenog života

biskup Mate Uzinic

biskup Mate Uzinic

Predsjednik Vijeća HBK-a za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života dubrovački biskup Mate Uzinić uputio je pismo redovnicama, redovnicima i posvećenim laicima u povodu Godine posvećenog života. Uz 50. obljetnicu objavljivanja dekreta Drugoga vatikanskog koncila o prilagođenoj obnovi redovničkog života “Perfectae caritatis” papa Franjo je 2015. godinu proglasio Godinom posvećenog života, koja će biti otvorena na Prvu nedjelju došašća, 30. studenoga 2014. i zatvorena na Svijećnicu 2. veljače 2016.

Biskup Uzinić izražava uvjerenje da će Godina posvećenog života na različite načine, osobito svečanim početkom i završetkom, biti obilježena na razini mjesnih Crkava, kao i na nacionalnoj razini, te u tom vidu hrvatsko redovništvo poziva na suradnju. Biskup ističe da su Vijeće HBK-a za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života i predsjedništvo Hrvatske konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica predložili, a Hrvatska biskupska konferencija prihvatila na zajedničkoj sjednici s redovničkim poglavarima održanoj 2. lipnja 2014., da se Godina posvećenog života na nacionalnoj razini proslavi Nacionalnim susretom u subotu, 14. ožujka 2015. u nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici. Bit će to susret svih redovnika i redovnica i Bogu posvećenih laika, redovničkih pripravnika, biskupijskih povjerenika za posvećeni život, kao i laika povezanih s redovničkim zajednicama preko trećih redova.

Redovnice, redovnici i posvećeni laici će svojim svjedočanstvom aktivno sudjelovati u pretprogramu Drugoga nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati na Trsatu u nedjelju 19. travnja 2015. godine. I na Redovničkim danima 2015. godine će se govoriti o ostvarenju ciljeva Godine posvećenog života.

“Neka Božjom pomoću i njezinim zagovorom Godina posvećenog života bude plodonosna za sve nas, kako bi posvećeni život, koji i u našoj domovini ima slavnu prošlost, mogao biti tako autentično življen u sadašnjosti i tako postati izazov i za budućnost svima onima koje Bog poziva da mu se posvećenim životom stave potpuno na raspolaganje”, poručuje biskup Uzinić u pismu hrvatskom redovništvu. (ika, gk)