Izložba „Petrinjski plakat" jedinstvena je prigoda da se izrekne koja riječ o plakatu kao tradicionalnom oglašivačkom sredstvu i još uvijek živom obliku vizualne komunikacije u javnom gradskom prostoru. Ujedno, ona pruža mogućnost da se detektiraju i naznače specifične značajke dosada potpuno zapostavljenog petrinjskog plakata, naravno, ukoliko se bilo kakve posebnosti, manje ili više tipične za plakatnu problematiku, u realizaciji ovog nepretencioznog, više informatovnog, negoli problemski koncipiranog izložbenog projekta, uopće zapaze.

Na otvaranju izložbe govori Branka Hlevnjak i Boris Vrga.

Ana Martinović

anek.design@gmail.com

Akademija-Art.net