Petir o povlačenju direktive o porodiljnom dopustu

Marijana Petir, zastupnica u Europskom parlamentu jučer je govorila o povlačenju direktive o porodiljnom dopustu (Maternity leave directive) koju Europska komisija povlači iz procedure jer u pet godina nije postignuta suglasnost oko predloženih rješenja, stoji u priopćenju.

Zastupnica Petir rekla je da je Direktiva o porodiljnom dopustu trebala zajamčiti majkama u Europskoj uniji minimalno trajanje porodiljnog dopusta uz adekvatnu novčanu naknadu, vodeći se dobrim praksama, što je izostalo.

Majčinstvo ima različite pogodnosti u zemljama članicama EU i može se reći da je općenito fleksibilnije i dinamičnije, iako sa znatno kraćim porodiljnim dopustom nego u Hrvatskoj. Nažalost, u nekim zemljama porodiljni dopust je toliko kratak da ne omogućava majkama da budu uz djete u fazi kada je to djetetu najpotrebnije, a u nekim zemljama, žene se vraćaju na posao vrlo brzo nakon poroda jer ih u suprotnom ne čeka njihovo radno mjesto ili su iznosi naknade bitno niži od njihove plaće da ne mogu pokrivati troškove.

“Zalažem se da se za žene osigura primjereno trajanje porodiljnog dopusta, da tijekom porodiljnog dopusta dobiju plaću u punom iznosu kako ih se ne bi dovodilo u neravnopravan položaj te da im se osigura povratak na njihovo staro radno mjesto. No, želim istaknuti da loše demografske trendove u EU nije moguće zaustaviti i preokrenuti u pozitivnom smjeru samo s ovim mjerama. Potrebno je donijeti promišljene sustavne dugoročne intervencije, od lokalne zajednice do središnjih državnih institucija”, rekla je Marijana Petir.

Marijana Petir je nakon rasprave rekla da trebamo omogućiti ženama da budu majke i da provedu dovoljno vremena sa svojom djecom kada im to najviše treba, uz adekvatnu potporu države u financijskom smislu i po pitanju ponovnog uključivanja na tržište rada.

“Na nama je da osiguramo mjere koje podupiru majke, obitelj i roditeljstvo jer su takve mjere dobre su za Europsku uniju i ulaganje su u našu budućnost”, zaključila je Petir.

sandy uran (1)
Sandy Uran