Nikolina Šimunović izlaže u galeriji Bruketa 2

nikolina simunovic 1

nikolina simunovic 1

od 07. 02 . 2014. u 19 sati

Nikolina Šimunović rođena je 9.rujna 1978. godine u Dubrovniku. Maturirala 1997. u SŠ Luka Sorkočević u Dubrovniku, smjer slikarstvo. 2003. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Zlatka Kesera, smjer slikarstvo. Od 2004. član HDLU-a. Od 2005. radi u OŠ Grofa Janka Draškovića u Zagrebu – prof. likovne kulture. 2008. s akademskom slikaricom Anom Barbić Katičić pokrenula je umjetničku radionicu “Niana ” za oblikovanje namještaja, interijera i ostalih predmeta za dom

nikolina simunovic 3

Akademska slikarica Nikolina Šimunović ovom se prigodom predstavlja novom serijom radova tematski vezanim za mediteransko podneblje. Riječ je o motivima koji se referiraju na morski krajolik, i uopće sve što pod time podrazumijeva, odsječke obale i površine mora, otoke, gajete, jedrilice… Repertoar koji nam, dok ne vidimo same radove, može zvučati poput uobičajene ponude u galerijama duž naše obale. Međutim, lako bi to bilo za očekivati od nekog tko je kao i Nikolina, rođen i odrastao u Dubrovniku i sam dio toga krajolika i nosi zasigurno u sebi mnoštvo slika morskoga ozračja, njeni su radovi daleko od komercijalne eksploatacije nekog određenog toponima, lokacije nabijene prošlošću ili pak mjesta uspomena. To su univerzalni, imaginarni motivi nesputani detaljem i deskriptivnošću koji proizlaze i korespondiraju s krajolikom prostora svijesti; motiv koji opstoji kao čista ideja, kao odraz unutarnjeg temperamenta i zbir konfiguracija stvaralačkih impulsa. Nikolinin cilj nije percepcijski zaokružena kompozicija, zaleđen i statičan prizor koji se čita u jednom dahu, već slika koja rekreira prostor svoga nastanka, slika unutar koje se krećemo, koju postupno otkrivamo sondiranjem njenih planova i evociramo promišljane procese koji su doveli do njene pojavnosti. Gradaciju tih planova ili materijalnih slojeva pratimo kroz cjelokupni Nikolinin dosadašnji opus, bilo da se radi o njihovom prostornom razIaganju, vidljivom kod promicanja i sklapanja kadrova u objekt, ili pak planimetrijskom taloženju slojeva na slikama ili kolažima. Kod objekta taj sistem građenja i konstruiranja, doduše transparentnog volumena, pruža ponajbolji uvid u raspon sadržaja i postupaka kao što se može zapaziti na ovom jednom primjeru, kojeg možemo shvatiti više kao jednu reminiscenciju na njenu prethodnu izložbu. Ponešto od toga iskustva Nikolina je primijenila i kod koncipiranja ovih novih, poglavito slikarskih radova. Taj trag prostornog udvajanja kadrova, ploha, vidijiv je kod radova koji uz osnovni motiv posjeduju i jednu pred-sliku, zaslon od organdi gaze koji proizvodi svojevrsni sfumatto efekt i doslovno odražava dubinsku perspektivu prostornih odnosa u dvodimenzionalno koncipiranoj kompoziciji. Ova transparentna maska koja je također nosilac slikarskih postupaka u vidu gestualnih poteza i prskotina, svojom se oblikovnom strukturom nastavlja na unutarnji motiv, metaforičkiuspostavijajući odnos između unutarnje misaone forme i znakovlja izvanjskog svijeta. Toj smišljeno uprizorenoj snovitoj projekciji, a san nije ništa drugo do nizanje slika, doprinosi svakako epiderma bijele boje, koja usprezi s reduciranim oblicima motiva intonira pomalo nestvarnu predstavu. No, u Nikolinine slike ugrađeni su, mada djelomično presvučeni i prekriveni bojom, i elementi koji su izvučeni iz svijeta pojavnosti, i svojom fakturom, osim što proširuju asortiman i morfologiju struktura oni čine onu komponentu stvarnih činjenica koje su zapravo kriptogramska osnova ili kostur svakog sna. Riječ je zapravo o komadima raznih tkanina različite teksture, kromatike i uzorka, koje Nikolina lijepi na čistu podlogu platna. Intervenirajući u slijedećoj fazi bojom, tj. slikajući na tako prepariranoj podlozi, ostavlja pojedine pasuse s uzorcima vidIjivima, otvarajući tako unutar cjelokupne kompozicije pukotine stvarnosti, partije serijski i strojno tkanih uzoraka koje su u kontrastu s slikanim oblicima i konačno samim rukopisom. Ovakav način podslika nesumnjivo je proizašao iz discipline kolaža, tehnike koju Nikolina vješto primjenjuje i u svom slikarstvu, upućujući promatrača time na mogućnost čitanja putem otkrivanja različitih strukturalnih nivoa. Uz tu inkorporaciju gotovih i mehanički produciranih struktura treba spomenuti i tragove šivanja, tj. šivaće mašine. Ti se tragovi javljaju bilo u vidu deskriptivne linije koja prati i ocrtava aplicirani, našiveni oblik na osnovu platna ili pak kao samostalni linijski ustroj, kontrastni eksponent traga stroja nasuprot potezu kista.

Registriranjem svih ovih postupaka u radovima na ovom Nikolininom istupu, recimo na kraju, uviđamo u kolikoj je mjeri, za razliku od samog motiva, za nju bitan sam proces nastajanja djela, konstruiranja i građenja površine koja time postaje ispis kreativne misaone i fizičke, tjelesne energije.

Borivoj Popovčak

nikolina simunovic 2