Neva Pizzul: Astralne impresije

Sample Image
U pulskoj galeriji Milotić, u petak, 21. kolovoza 2009. godine, u 20.00 sati, otvara se izložba Neve Pizzul „Astralne impresije".

Kretanje kao likovni element i sadržaj djela osnova su slikarskog koncepta Neve Pizzul. Formama geometrijske pročišćenosti i biomorfne uzbibanosti u svom svijetu naglašeno čitkih strukturalnih elemenata, osmišljeni su prizori osobite sinteze figurativnog i apstraktnog, s uravnoteženjem sastavnica prividno različitih značenja.Kretanje je oznaka pregledne dinamičnosti same kompozicije, ali i hod vremena i prostora upisan za iščitavanje. Kao poetska izvedenica iz repertoara ovozemaljskog, telurnog, iskustvenog i kao njezina  meditativna slutnja astralnog. Otvoreni je to dijalog s prostorom i vremenom, u srazovima proboja i mirnog tijeka.

Sample Image

Njezin početan, jednostavan scenarij postao je vremenom sve slojevitiji, doveden gotovo do enigmatskog, da bi u ovom ciklusu zadnjih radova krenula putem sabiranja. Zadržava likovnu logiku djela, sakuplja disperziju, gibanja kontrolira središnjim sabiranjem naglašavajući aktivnu ulogu svake i svih jedinki u tektonici slike. I onih koje poput čvrste dijagonale ili krugova drže kompoziciju, i onih  koje tendiraju izlaženju iz kadra. Koloristička izražajnost suspregnutih boja definira vrijednosti svakog segmenta, odjeljujući ih u dodiru, stvarajući napetost kromatskog polja brižljivo odmjerenog ritma, postupnim nijansiranjem tona, kada u plohi doživljavamo taktilnost volumena. Tako likovna gradivnost uvijek donosi nova, uzbudljiva rješenja koja podupiru sadržajnu komponentu. Nepredmetnost pak nosi svoj organičko-apstraktan, asocijativan vitalitet, pa svi odmaci od doslovnosti Nevu Pizzul približavaju meditativno-spekulativnom htijenju i potrebi da slike prodube ideju o vremenu ostavljenih tragova, odnosno navijeste ideju o vremenu astralnih energija.

Ustvari, slikarica traži konstantu postojanja. Suvremeni simbol egzistencijalnog. Ikonu duhovnog. Traži sukus smisla i pokretača silnica vremena. Istražuje događanje duhovnog reda u rasapu. Slaže harmoniju u disharmoniji. Pronalazi ravnotežu između zemaljskog i kozmičkog na svojoj astralnoj stazi. I ponovno smo u prostoru kretanja. Ikonografija se mijenja, no dosljednost stilskog stava slikarice poetizirane meditativnosti ostaje. Ona i dalje istražuje, eksperimentira, igra se različitim kombinacijama, sučeljavanjima elemenata, komponira, konstruira apstraktne jedinice u oblike dinamičke kohezije, u strukturalno jedinstvo gdje se «događa» fascinacija vizualnom energijom.

Autorica je sublimirana u slici koliko i u sabranoj formi totema-objekata. U reprezentativnosti slike Neva Pizzul zadržava pravo na iskru intimnog, na priču u kojoj se osjeća suptilno, poetsko pulsiranje života. U univerzalnosti teme našla je prostor za ispovjedno. Uvijek u punoj iskrenosti umjetničkog izraza. U «oprostorenim slikama», njezinim apstraktno-asocijativnim skulpturama našla je arhajske, arhetipske, onovremene i svevremene toteme-čuvare i čuvarice svoje stvaralačke iskre. I simbole prokreativne energije.’

Gorka Ostojić Cvajner

Neva Pizzul, rođena je 1950. god. u Rijeci, živi i radi u Opatiji. Školovala se u Splitu, Cairu-Egipat i Zagrebu. Fakultetski je obrazovana. Polazi likovnu radionicu pri Talijanskoj zajednici u Rijeci i nekoliko likovnih radionica kod riječkih slikara. Na taj način stječe dobre temelje, koji će joj omogućiti daljnji razvoj njene umjetničke osobnosti. Odabire slikarstvo kao svoj izrićaj, način življenja i buduću profesiju. Radi u tehnici ulja, akrila i kombinirane tehnike na platnu, te oslikava zidne i samostojeće objekte. Sudjelovala je na slikarskim kolonijama, radionicama, skupnim izložbama u Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj i Sloveniji, a imala je i niz samostalnih izložbi. Dobitnik je većeg broja nagrada i priznanja u zemlji i inozemstvu. Član je  HDLU – Rijeka, likovne grupe Talijanske zajednice u Rijeci te međunarodne likovne udruge SYRLIN sa sjedištem u Stuttgartu.

Akademija-Art.net