GODIŠNJI NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U SEKCIJE

Sekcija za arhitekturu
Sekcija za fotografiju
Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije
Sekcija za produkt dizajn
Sekcija za kazalisnu i filmsku umjetnost
Sekcija za keramiku, porculan i staklo
Sekcija za kiparstvo
Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa
Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka
Sekcija za oblikovanje odijevanja
Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina
Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela
Sekcija za tekstilno stvaralastvo
Sekcija za vrtnu i pejzaznu arhitekturu
Studijska sekcija
Sekcija za primijenjeno slikarstvo, karikaturu, ilustraciju, strip i crtani film
Sekcija za multimediju i intermediju

Članom ULUPUH-a može postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti, uz opće uvjete te posebne stručno-tehničke koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem).
 
Stupanjem u ULUPUH stječe se:
 
–       pravo na porezne olakšice u skladu sa Zakonom;
–       pravo na besplatnu ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);
–       pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi
 
Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge, kako su opisani u Statutu ULUPUH-a:
 
–        biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. u          
         Hrvatskoj i inozemstvu vezanima uz područje primijenjenih umjetnosti;
–        redovito plaćati godišnju članarinu (250,oo kn);
–        redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju;
–        ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
–        posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
–        aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
–        sudjelovati u radu sekcija;
–        predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
–        štititi ugled ULUPUH-a;
–        štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo.
 
Zaprimanje prijava i radova kandidata vršiti će se u Galeriji ULUPUH, Tkalčićeva 14 u Zagrebu, 25. i 26. siječnja 2010., od 10 do 15 sati. Prijave i radove pregledati će umjetnički savjeti odgovarajućih sekcija i Veliki umjetnički savjet ULUPUH-a i na temelju toga izabrati kandidate za prijem.
 
Kotizacija po kandidatu iznosi 400 kn, a plaća se pri predaji radova. Kotizacija se ne vraća.

–       Natjecaj
–       Kriteriji za prijem
–       obrazac Pristupnice
Dostupni na Internet stranicama ULUPUH-a http://www.ulupuh.hr/, a mogu se dobiti i u Tajništvu ULUPUH-a, Preradovićeva 44/1, Zagreb (radnim danom od 10 do 13 sati) ili u Galeriji ULUPUH, Zagreb, Tkalčićeva 14, radnim danom od 10 do 17 sati (četvrtkom od 10 do 13 i od 17 do 20 sati), subotom od 10 do 13 sati.
 
Natječaj sa kriterijima kao i pristupnicu dozvoljeno je umnožavati ili proslijediti potencijalno zainteresiranim kandidatima.
 
Kontakt:
Galerija ULUPUH
Tkalčićeva 14, Zagreb
galerija-ulupuh@zg.t-com.hr

Akademija-Art.net