Natječaj: Motovun art – 2009.

Tema slikarskog natječaja je slobodna.
Tehnika slikarskog natječaja je slobodna.
Pravila:
1. Na natječaju mogu sudjelovati svi umjetnici rođeni nakon 01. siječnja 1973.
2. Nagrada će se odvijati u subotu, 17. listopada 2009.
3. Svaki je sudionik obavezan izraditi slike na otvorenom unutar zidina Motovuna, na način da žiri uzmogne donijeti sud o kvaliteti izvedbe radova. U slučaju kiše natječaj će se odvijati u zatvorenim prostorijama uokolo gradskog trga.
4. Pečaćenje platana odvijat će se u motovunskoj loži od 09.00 do 12.00  sati u subotu, 17. listopada 2009.
5. Svaki će autor moći pečatiti najviše dva platna dimenzijama koje ne prelaze 100×100 cm.
6. Sve će radove autori obavezno potpisati, te priključiti im prijavnicu s osnovnim podacima u koje uz ime i prezime također spada adresa, datum rođenja, broj telefona, naziv djela, tehnika i dimenzije.
7. Radovi se moraju predstaviti i izložiti na glavnom motovunskom trgu do 17.00 sati u subotu 17. listopada 2009. U slučaju kiše radovi će biti izloženi u LG. "Pet kula".
8. Nagrade će biti podijeljene  u galeriji Hotela "Kaštel" uokolo 19. 00 sati istog dana.
9. Nagrađene radove zadržat će organizator i sponzori, te će postati njihovo vlasništvo.
10. Organizatori pored sveg mara i uloženog truda ne preuzimaju odgovornost od eventualnih šteta koje bi mogle nastati na radovima
11. Sud žirija, u čijem će sastavu biti tri ugledna kulturna djelatnika, ne podliježe promjenama.
12. Nagrade:
Izložbene nagrade:
Nagrada Općine Motovun: organizirana izložba u 2010.
Nagrada "Federico II eventi"-Bari: organizirana izložba u 2010.
Nagrada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu: organizirana izložba u 2010.
Prva nagrada:    4.000,00 kn
Druga nagrada:  2.000,00 kn
Treća nagrada:  1.500,00 kn
Otkupne nagrade: 1.000,00 kn
13. Svojim sudjelovanjem sudionici automatski prihvaćaju pravila ovog natječaja.
14. U slučaju eventualne prodaje slika, prodana slika automatski ispada iz natječaja.

Denis Visintin
pazin@pu.t-com.hr

Akademija-Art.net