Skip to content

Natječaj Arte Laguna

Tehnički uvjeti:
– slikarstvo: potpuna umjetnička i tehnička sloboda (ulje, tempera, akril, tinta, vinil, vodene boje, grafit, olovka, kolaž…) na bilo kojoj podlozi (platno, papir, drvo, plastika, metal…); maksimalne dimenzije 150×150 cm uključujući okvir;
– kiparstvo: bilo koji organski ili anorganski materijal; rad može koristiti zvuk, svjetlo, video, mehaničke ili električne pokrete; maksimalne dimenzije su postolje 2m, dubina 2m, visina 2m, težina 70 kg;
– umjetnička fotografija: crno bijela i u boji analogna ili digitalna fotografija, crno bijela i u boji elaboracija , radovi sasvim realizirani na kompjuteru; video radovi se ne primaju; maksimalne dimenzije 150×150 cm.

Izbor radova vrše 3 žirija kojeg čine stručnjaci iz MoCA-e:
– slikarstvo: Viviana Siviero (umjetnički kritičar, predsjednica žirija), Alessandro Trabucco (umjetnički kritičar, Igor Zanti (umjetnički kritičarar), Stefano Coletto (kustos u Bevilaqua La Masa Foundation Venice);
– umjetnička fotografija: Alessandro Trabucco (umjetnički kritičar, predsjednik žirija Igor Zanti (umjetnički kritičar), Viviana Siviero (umjetnički kritičar), Rossella Bertolazzi ( direktorica European Institute of Design);
– kiparstvo: Igor Zanti (umjetnički kritičar, predsjednik žirija), Alessandro Trabucco (umjetnički kritičar), Viviana Siviero (umjetnički kritičar), Lorenzo Respi (kustos u Arnaldo Pomodoro Foundation, Milano).

Prijave koje se šalju poštom primaju se do 15. studenog, a prijave pristigle online do 26. studenog.

 
e-mail
 
Adresa 
Arte Laguna
Via Roma, 29/A
Mogliano Veneto
TV
31021
Italia
Više o NATJEČAJU!

Akademija-Art.net