Skip to content

Najava konferencije – Diocletian’s Palace in the works of Adam, Clérisseau and Cassas

diokl

Diocletian’s Palace in the works of Adam, Clérisseau and Cassas
27. – 29. studenoga 2014., Muzej grada Splita (Papalićeva 1)

Međunarodna konferencija Diocletian’s Palace in the works of Adam, Clérisseau and Cassas održat će se u Muzeju grada Splita od 27. – 29. studenog 2014., organizirana o 250. obljetnici izdavanja knjige Roberta Adama o Dioklecijanovoj palači.

Ugledni međunarodni znanstvenici odazvali su se pozivu da istraže ulogu Dioklecijanove palače u radovima Roberta Adama, Charles-Louis Clérisseaua i Louis-François Cassasa, kao i njezin utjecaj na razvoj europskog klasicizma te na dekoraciju, arhitekturu i konzervaciju.

See also  Zvonimir Raspudić: Ne kvarite ove veličanstvene događaje, nego poslušajte najljepšu i najslušaniju Thompsonovu pjesmu