Najava izložbe “Duša” Martine Fuk

Martinea fuk 1

“U pripremi ovog ciklusa Martina pojašnjava kako je svjesno ušla u problematiku plesa i pokreta, čak do te mjere da je i osobno isprobala različite plesne pokrete i pritom doživjela vibraciju svake vrste plesa. Vjerujem da je to istina, jer kako drugačije shvatiti ciklus slika naoko neprispodobivog naslova ” Duša”. Ako njena vlastita iskušenja otkrivaju te i takve spoznaje, nakon čega su materijalizirane kroz slikarski čin, uvjerljivost konačnog uratka ima novu dimenziju.
…to su ekspresinoistička, ponekad dvilja, drska, fovistička kretanja u svim pravcima…”

Z. Šabarić

Martinea fuk 2