Najava božićne izložbe slika članova PULS “Moslavački štrk”: U ljubav VJERUJEM

01 puls

Galerija SUNCE, Avenija Marina Držića 1, URIHO, Zagreb
Božićna izložba slika članova PULS “Moslavački štrk”
U ljubav VJERUJEM
Otvorenje, u četvrtak, 11. prosinca 2014. godine s početkom u 18.00 sati
Svečano otvorenje izložbe zvucima gitare oplemeniti će Goran Žigić
Izložba se može pogledati: pon-pet, od 10,00 do 16,00, srijedom do 17,00 sati, do 2. veljače 2015. godine.

Izlažu: Ante KUTLEŠA, Božidar DELAČ, Dobra VEIN, Draženka BANFIĆ, Dubravka PEGAN, Ivica BILANDŽIĆ, Josipa ĐUDARIĆ, Kata JERKOVIĆ, Katica TRUMBETAŠ, Ljilljana SMONTARA, Marija MILOŠEVIĆ, Marija PUKEC ŽIGIĆ, Marija TOKIĆ, Marijana MARUŠIĆ, Marijan SEKOVANIĆ, Mirjana MILAS, Nevenka VLAŠIĆ, Saša GUBIJAN, Senka PETEK, Valerija JELČIĆ, Vladimir ZOPF

foto-galerijaPogledajte galeriju radova!

U ljubav VJERUJEM

U daljini pjevaju o Tebi
i Ti pjevaš u daljini.
Predajem se Tebi bez obzira na sve,
predajem Ti sve svoje poglede, osmjehe,
boli, snove i tuge …
I život.
I sve ljude koji me okružuju,
moje prijatelje i moju djecu.
Ti si svjetlost
u tami izgubljenog beskraja.
Slijedim te u stopu, a Ti i ne znaš,
jer nisam nikada bila samo tvoja,
jer nikada nisi zaustavljao moju slobodu,
dopuštao si mi moja uzaludna lutanja.
I moja je duša često probodena čavlima
i izdana od svijeta.
Ali Ti ne brojiš greške, niti padove,
ti mi donosiš izlaze sunca
i nova jutra.
Ti si čvrst kao stijena
koju ne ruši ništa,
dok se sve na njoj lomi,
prepuštam se tihoj molitvi.
Ništa osim sebe ja nemam
i ne mogu Ti dati,
ali ne želim da me raznosi vjetar,
hoću da budem svijetlost.
I ja sam od Tebe
i da me se nikada nisi odrekao
jer ja sam uvijek s Tobom,
uvijek kad sam sama sa sobom.
Ima u meni nešto od Tebe,
ima u meni čežnje i ljubavi.
Ima u Tebi nešto od mene,
ima u Tebi slobode i ropstva,
ima u Tebi svijetla i sjene
i radosti raja
i pomiješana mirisa ruže i tamjana.
Osjećam Te u zraku,
znam da si uvijek sa mnom
i zato povedi me sa sobom,
pozovi me da slavimo
jer na izlazu iz vječnosti postoji mir.
Ne znam gdje je početak,
ali znam da za nas
ne postoji kraj
jer niti ja se Tebe nikada nisam odrekla,
jer ja u našu ljubav VJERUJEM!

PULS “Moslavački štrk” – U želji da obogatimo kulturni razvoj grada Popovača, umjetničkim djelovanjem sudjeljujemo u obilježavanju raznih jubileja, praznika i drugih kulturno-umjetničkih manifestacija grada Popovače. Tijekom cijele godine aktivno se družimo na našim likovnim radionicama, usavršavajući našu ljubav prema slikanju, a za vrijeme ljetnih mjeseci održavamo besplatne likovne radionice za djecu i mlade. U svrhu promocije likovnog stvaralaštva naših članova, organizirali smo mnogobrojne izložbe u našoj Županiji i šire.
PULS „Moslavački štrk” uspješno je organizirao 1. Međunarodnu izložbu „Moslavačke minijature”, 1. Dječju izložbu „Moj grad Popovača i ja se volimo” i likovnu koloniju „Štrkijada u Popovači”, promovirajući prirodne ljepote moslavačkog kraja u svrhu očuvanja hrvatske kulturne baštine.
Slikari PULS-a „Moslavački štrk” sudjeluju na mnogobrojnim likovnim kolonijama širom Republike Hrvatske u svrhu promidžbe likovne kulture, humanosti i solidarnosti.
Kontakt: puls.moslavacki.strk@gmail.com

Izdavač: Ustanova URIHO, Zagreb
Za izdavača: Josip Držaić
Organizator: PULS “Moslavački štrk”
Tekst i fotografija: Marija Pukec-Žigić
Urednik kataloga: Stjepan Katić
Dizajn: Akademija-Art
Grafička priprema i tisak: URIHO Zagreb
Naklada: 300 primjeraka
Zagreb, prosinac 2014. godine

Galerija SUNCE, Ustanova URIHO Av. Marina Držića 1, Zagreb
tel: 01 6184-200/113 e-mail: uriho-galerijasunce@uriho.hr