Mornar: Građanski odgoj uvodi se u osnovne i srednje škole

crnomerec1955
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar održao je danas sastanak s članovima Stručnog povjerenstva na kojem je zaključeno da se građanski odgoj i obrazovanje uvodi od školske godine 2014./2015. obvezno međupredmetno u sve razrede osnovne škole, dakle od prvog do osmog razreda, te u srednje škole.

Građanski odgoj i obrazovanje uvodi se kao poseban obvezan predmet u 8. razred osnovne škole te u 1. i 2. razred srednje škole, školske godine 2015./2016., odnosno kad se stvore sve pravne i kurikularne pretpostavke u čiju se izradu kreće već sljedeći tjedan.

Građanski odgoj i obrazovanje dalje će se eksperimentalno provoditi u zainteresiranim školama kao izborni predmet i srednjim školama kao fakultativni predmet, navodi se u priopćenju iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

crnomerec1955
Zagreb – Črnomerec